Läs senare

Forskning: Lärare drar åt vänster och ogillar byråkrati

Lärarna anser att byråkrater styr för mycket över deras arbete. En kartläggning som forskare vid Lunds universitet gjort av olika yrken visar också att lärare är betydligt mer vänsterorienterade än många andra grupper på arbetsmarknaden.

06 okt 2015

70 procent av lärarna ser en ökad byråkratisk styrning av skolan och anser att det påverkar deras arbete på ett negativt sätt.

– Lärare hör till de yrkesgrupper som är mest utsatta för New Public Management. De anser att NPM leder till alldeles för mycket dokumentation och att de inte får tillräckligt med tid att undervisa, som är det de brinner för. De tycker att de nya styrformerna är negativa för kärnverksamheten, säger Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete vid Lunds universitet.

Han leder ett stort forskningsprojekt om olika yrkens ställning i samhället och om utövarnas uppfattningar i en rad aktuella frågor.

De cirka tusen gymnasie- och grundskollärare som ingår i undersökningen har också fått svara på frågor av politisk natur. Här hamnar lärarna tillsammans med bland andra socionomer, psykologer och universitetslektorer betydligt mer till vänster än till exempel ekonomer, ingenjörer och jurister.

Varför är lärare mer vänsterorienterade?

– En av de frågor vi ställer är om man bör minska eller öka den offentliga sektorn. Är man offentliganställd tycker man förmodligen inte att den sektorn ska minska, säger Thomas Brante.

ur Lärarförbundets Magasin