Läs senare

Forskningsprojekt gav mer bedömning i förskolan

ForskningSamtal och stöd ledde fram till att förskollärarna vågade bedöma barnens lärande, visar en ny rapport.
– De har blivit lite mindre rädda för att se sig som lärare, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på forskningsinstitutet Ifous.

av Torbjörn Tenfält
29 Mar 2017
29 Mar 2017

 

Tidigare handlade förskollärarnas dokumentation framför allt om barnens aktiviteter och inte så mycket om vad de lärde sig. Efter ett gemensamt utvecklingsarbete har chefer och personal i 24 förskolor kommit till insikt om att dokumentationen snarare bör handla om enskilda barns lärande.

Karin Hermansson, Ifous. Foto: Johan Marklund

– Bedömning är ett väldigt laddat begrepp i förskolan. Ett resultat av vårt samverkansarbete är att förskolans personal sett att det kanske inte är så farligt ändå.  Det handlar inte om att döma någon, utan om att bedöma var ett barn befinner sig, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på forskningsinstitutet Ifous.

I en färsk rapport redovisar Ifous resultatet av fyra års forsknings- och utvecklingsarbete på temat små barns lärande. Förskolor i tolv kommuner har tillsammans med Ifous och forskare vid Linnéuniversitet gått till botten med frågan vad god kvalitet i förskolans verksamhet är.

– En effekt är att många fått ett annat sätt att se på sin egen roll som förskollärare. De har blivit lite mindre rädda för att betrakta sig som lärare. Att bedriva någon form av undervisning är ju faktiskt det de gör, även om det är mindre barn, säger Karin Hermansson.

Hon konstaterar att mycket av dokumentationen tidigare handlat om att visa barnens föräldrar vad förskolan gjort för aktiviteter. Nu är det större fokus på vad de enskilda barnen får ut av aktiviteterna och vad de lär sig.

Laila Petersen. Foto: Privat

Laila Petersen, förskolechef i Svedala, bekräftar den bilden. Idag är syftet med dokumentationen framför allt att utveckla verksamheten. Förskollärarna ser sin roll som lärare tydligare.

– Begrepp som lärare, lärande och bedömning är inte längre tabu, säger hon.

Varför är det så laddat att prata om bedömning i förskolan?

– Jag tror att många tänker på döma, men här har vi kommit längre nu. Det känns som vi övervunnit detta tabu.

Vad är nyckeln till att övervinna det?

– Kommunikation. Vi måste våga prata om vad begreppet står för. Förskollärarna måste få stöd från sina chefer, säger Laila Petersen.

Svedala har i likhet med övriga kommuner deltagit med två förskolor i Ifous-programmet. Men för att de nya insikterna och erfarenheterna inte ska stanna hos några få har Laila Petersen och hennes chefskolleger i Svedala också involverat övriga förskolor i kommunen.

– All personal har deltagit i kompetensutveckling vid olika tillfällen. Via föreläsningar och arbetsplatsträffar har olika teman inom Små barns lärande diskuterats och bearbetats vidare.

Samtliga tolv kommuner som deltagit i programmet bidrar till rapporten med konkreta erfarenheter. Förra veckan deltog de tillsammans med Ifous och forskare från Linnéuniversitetet i ett avslutande seminarium.

Vad händer nu?

– Vi har varit med i det gemensamma i fyra år och tagit till oss väldigt mycket ny kunskap. Nu ska vi börja använda den, säger Laila Petersen.

ur Lärarförbundets Magasin