Läs senare

Förskola ger försprång i matte

Elever som har gått i förskola är bättre i matte. Detta gäller även om man tar hänsyn till deras socioekonomiska bakgrund, visar Lärarförbundet i en ny rapport.

10 Aug 2005

Lärarförbundet har bett Skolverket göra en körning på de svenska elevernas resultat i Pisa-undersökningen (Programme for International student Assessment) år 2003. Resultatet är att de barn som gått i förskola, också har bättre resultat i denna undersökning. År 2003 undersökte Pisa elevernas mattekunskaper.
Även om man tar hänsyn till den socioekonomiska bakgrunden, kvarstår skillnaderna. De som har gått i förskola presterar ungefär fyra procent bättre än de som inte har gjort det. Resultatet var detsamma i flera av länderna. I Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Ungern och Schweiz var skillnaden över 50 poäng på Pisa-skalan mellan de barn som gått i förskola och de som inte gjort det.
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz kommenterar:
– Det här är gjort i 32 länder och är därmed ett brett underlag.
– Vi har också rensat bort socioekonomiska skillnader och detta, tycker vi, visar att förskolan är till för barnets skull, inte för föräldrarnas.

Annika Dzedina

ur Lärarförbundets Magasin