Läs senare

Förskola i grundskolans lokaler

Femåringar i stadsdelsnämnd centrum i Göteborg kommer att få gå i förskola i grundskolelokaler från hösten.

23 Mar 2004

– Vi överskred budgetramarna för grundskolan förra året och kommer också att få 300 fler förskolebarn till och med 2007. Därför måste vi av utrymmesskäl hitta nya lokaler i våra grundskolor, säger Christer Larsson, skolchef i stadsdelsnämnd centrum.

Förskollärarna själva tycker både bra och dåligt om det här, berättar Louise Deurell på Lärarörbundet i Göteborg.

– Det beror bland annat på hur välinformerade de är, på en förskola och grundskola har de fått mycket information, på de två andra har de inte det, säger hon.

Lärarförbundet ser en risk att femåringarnas verksamhet kommer att ”skolifieras”. Även föräldrarna har protesterat mot detta.

ur Lärarförbundets Magasin