Läs senare

”Förskolan är dimensionerad så alla elever ska kunna gå”

KOMMUNKRISENTrots stora barngrupper och pågående nedskärningar i kommunerna – utbildningsminister Anna Ekström (S) vill se fler barn i förskolan och är nöjd med budgeten regeringen tagit fram.
– Den svenska förskolan är dimensionerad för att alla elever ska kunna gå i den.

av Emma Olsson
22 okt 2019
22 okt 2019
”Förskolan är dimensionerad så alla elever ska kunna gå”
Anna Ekström är väl medveten om bristen på förskollärare, men vill ändå se fler barn i svenska förskolan. ”Jag vill på intet sätt förringa de problem som finns.”

Obligatorisk språkförskola. Det kan bli verklighet, eftersom regeringen planerar att tillsätta en utredning. Idag räknar SCB med att 23 000 barn inte går i förskolan. Främst gäller det barn i socioekonomiskt utsatta områden, och barn till nyinvandrade.

– Jag är orolig över de barn som inte går i förskolan, det är de barn som behöver förskolan bäst – de barn som inte pratar svenska hemma, barn vars föräldrar inte jobbar och barn vars föräldrar är nyinvandrade, säger Anna Ekström, till Lärarnas tidning.

Samma dag har hon tagit emot representanter för Förskoleupproret, Lärarupproret, SYV-upproret och Rektorsupproret, som har givit sin syn på läget i kommunerna, med tanke på sparkraven.

– Jag vill på intet sätt förringa de problem som finns. Vi har en stor brist på förskollärare. Vi har en ansträngd ekonomi i många kommuner. Men vi har ett gemensamt ansvar för att de barn som finns här får en så bra start i skolan som möjligt och dit hör förskolan. Men också att säkerställa att alla barn  får lära sig språket på ett tidigt stadium, säger hon.

Många förskollärare vittnar om att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Kringuppgifterna ökar, men resurserna minskar. Anna Ekström understryker att resurser och resultat är kommunernas ansvar ­– och att regeringen och januaripartierna C och L tillsammans gjort en bra budget med färre riktade statsbidrag.

– Jag är väldigt nöjd med den budget vi tog fram nu, eftersom utgångspunkten var ett beslut i riksdagen där KD med SD:s hjälp inledde mandatperioden med mycket stora skattesänkningar. Jag är glad att vi har kunnat stärka kommunernas resurser och skolans resurser och kunnat rikta ännu mer pengar till likvärdighetsbidraget som är socioekonomiskt viktat och alltså går dit behoven är som störst, säger Anna Ekström.

På kritiken om att det skett omflyttningar av bidrag, men att budgeten innehåller för lite nya pengar samtidigt som kommunerna skär ner, svarar hon:

– I budgeten som vi har lagt har vi ändrat ändamålen för en del statsbidrag och försökt att kraftsamla det statsbidrag som ska stärka likvärdigheten i grundskolan och det är jag väldigt stolt över. Vi har också påbörjat ett arbete som vi kommer att fortsätta med, att minska antalet specialdestinerade statsbidrag och göra dem mer användbara för kommunerna. Jag är glad över budgeten och den ger goda möjligheter att arbeta tillsammans med kommunerna, som har ansvaret för resurser och resultat i skolan, säger utbildningsministern.

Anki Jansson är medlem i styrelsen för Lärarförbundet Örebro, och en av initiativtagarna till Förskoleupproret. Hon var en av dem som träffade Anna Ekström i Stockholm.

För henne verkar språkförskola vara en ickefråga.

– Jag tycker inte att obligatorisk förskola ska behövas. Får vi de förutsättningar som vi kräver, då får barnet till sig språket ändå. Bort med kringuppgifter och minska arbetsbelastningen, så fokuserar vi på barnen och tar hand om språket, säger hon.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin