Läs senare

Förskolans pedagogiska ledare har rätt till utbildning

SlutreplikDet är anmärkningsvärt att Christer Nylander och Liberalerna tror sig veta bättre än skolledarna själva vilken utbildning förskolans chefer behöver, skriver Matilda Ernkrans (S) i en slutreplik.

17 aug 2018
Förskolans pedagogiska ledare har rätt till utbildning

Om debattören

Matilda Ernkrans (S)

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Det pedagogiska ledarskapet har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Därför beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag att förskolechefer ska benämnas rektor och ges möjlighet att gå en statlig rektorsutbildning.

Christer Nylander (L) skriver att ledarskapet i förskolan förvisso är viktigt, men vill inte att den som leder en förskola ska få någon form av utbildning. Det visar tydligt att förskolan har fortsatt låg prioritet för Liberalerna.

Tror man att det är själva titeln ”rektor” som är det viktiga i reformen har man helt missat vad förslaget går ut på. Det innebär framförallt att förskolans pedagogiska ledare nu får rätt till utbildning och kunskaper att leda verksamheten. Något som både Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund menar är viktigt. Det är anmärkningsvärt att Liberalerna tror sig veta bättre än skolledarna själva vad som behövs.

Nylander (L) för också fram andra argument som jag menar inte håller. Det stämmer förvisso att förskolan styrs av en annan läroplan än grundskolan. Men det gäller också gymnasieskolan. I så vitt skilda utbildningsformer som grundskola och universitet används titeln rektor. Varför just förskolan ska särskiljas svarar inte Liberalerna på.

Inte heller är enheternas storlek ett bra argument för att förneka just förskolans pedagogiska ledare en adekvat utbildning. Dessutom tas hänsyn till just detta. I regeringen förslag utökades tiden som rektorerna i förskolan har på sig att genomgå utbildningen till 5 år.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin