Läs senare

Förskolebarn i Danmark delas upp efter kön

På försök delas de äldsta förskolebarnen in efter kön tre dagar i veckan, på Skamby förskola på ön Fyn i Danmark. Pojkarna ska få ”såga, hamra och bygga” för att bättre förberedas för skolan.

05 nov 2012

Syftet med könsuppdelningen är att motverka trenden att pojkar i större utsträckning än flickor får skolstarten uppskjuten på grund av brister i koncentration, sociala färdigheter och finmotorik. Tanken är att pojkarna genom att arbeta mer med händerna ska öva upp dessa färdigheter så att de bättre förbereds för skolstarten.  

– Pojkarna har en annan lärstil än flickor och detta vill vi tillgodose, säger förskolechefen Sisse Dohrmann till tidningen Fyens Stiftstidende.

Professorn i utbildningspsykologi Jan Kampman hävdar i tidningen att det allmänt sett inte är bra med könsuppdelade grupper, men säger samtidigt att han inte ser något fel med att under kortare perioder experimentera med särskilda flick- och pojkgrupper.
 

ur Lärarförbundets Magasin