Läs senare

Förskolebarn ska övervakas digitalt

ÖVERVAKNINGMellan 12 och 15 barn på en kommunal förskola i Norrköping ska i höst förses med digitala armband som gör att de kan övervakas och lokaliseras. Enligt Datainspektionen kan övervakningen bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR).

05 aug 2019
Förskolebarn ska övervakas digitalt

Med hjälp av armbanden kommer pedagogerna att kunna se om alla barn är på förskolans område. Om något av barnen går utanför ett ”tekniskt staket”, ett digitalt inringat område runt förskolan, kommer det att pipa till i ett system hos personalen, skriver Norrköpings Tidningar.

– Det handlar om en signal mellan en sändare och en mottagare, där man får en signal när en sändare är för långt ifrån mottagarenheten, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun, till TT.

Enligt kommunen har tekniken inte tidigare provats på en svensk förskola. Höstens test är ett pilotprojekt som sedan ska utvärderas, med syfte att öka tryggheten i förskolan. Sofie Lindén menar att tekniken även kan visa sig användbar i andra sammanhang, till exempel för att säkerställa att alla barn är ute ur en lokal vid en utrymning eller att kartlägga hur mycket barnen rör sig.

– Det kan vara en del av att mäta och titta på rörelse som vi forskningsmässigt vet är viktigt för barns hälsa, tankeverksamhet och kreativitet, säger hon.

Av integritetsskäl ska armbanden inte vara kopplade till enskilda barn utan vara försedda med nummer. Johan Strand vid Datainspektionen säger att den digitala övervakningen ändå kan bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR), i vilken barn och unga har ett särskilt skydd.

– Barn ses som extra skyddsvärda eftersom de inte har samma möjligheter att förstå riskerna och konsekvenserna av en viss behandling av personuppgifter och inte har samma möjligheter att motsätta sig, säger han till TT.

Strand understryker att projektets teknik och juridiska förutsättningar måste analyseras.

– Enligt lagstiftning ses all lagring av personuppgifter som ett ingrepp i personens integritet.

Sedan är det klart att det finns olika grader. Övervakning är ett exempel på något som ses som ett större ingrepp, säger han.

Det är i första hand kommunens ansvar att göra en riskbedömning innan de börjar samla in personuppgifter.

– Vi har inte tänkt bryta mot lagen, samtidigt måste alla nya innovationer prövas och därför har vi en dialog med både stadsjurist och skoljurist för att försäkra oss om att allt är rätt, säger Sofie Lindén.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin