Läs senare

Förskolechefer föreslås bli rektorer

Riksdagens två största partier, Moderaterna och Socialdemokraterna, vill göra rektorsutbildningen obligatorisk för förskolechefer.
– Bra att vi nu har majoritet i frågan, säger Lena Hallengren (S) ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

21 maj 2015

På DN debatt är det Moderaterna tillsammans med Lärarförbundet – på SVT Opinion är det Socialdemokraterna. Den politiska enigheten är därmed bred i frågan: Förskolechefer borde vara likställda rektorer vad gäller kompetensutveckling, uppdrag och status.
 

I dag på Förskolans dag ser vi hur de två stora partierna tävlar om att leverera på förskolans område. Det är en utmärkt grund för ett snabbt beslut om förändring, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett uttalande.

Hur snabbt frågan kan landa som ett färdigt förslag på riksdagens bord är oklart, enligt Lena Hallengren (S), men regeringen kommer driva den, eftersom det finns en tidigare enighet mellan S, MP och V om den.
– Det gäller att hitta formerna för det, det är ju inget som är utrett av den tidigare regeringen. Men det känns tryggt att det nu finns en majoritet för den.
 

I dag är det cirka 10 procent av förskolecheferna som genomgår rektorsutbildningen, vilket debattörerna på båda håll finner som för låg andel. Dessutom vill de se en utveckling av rektorsprogrammet:
”Rektorsutbildningen bör utvecklas så att det pedagogiska ledarskapet får större utrymme. (…), skriver Lena Hallengren (S) i debattartikeln.

Umeåprofessorn Olof Johansson, chef för rektorsutbildningen och den som stod bakom rektorsutredningen, är positiv till förslaget.

– Det är så mycket som grundläggs hos barnen i förskolan. Därför är det också viktigt att de som är chefer i förskolan också får den här utbildningen. Idag är  ju förskolan mycket mer än det gamla ”dagiset”.

Hur mycket skulle rektorsutbildningen behöva anpassas för att fungera för förskolerektorer?

Redan i dag är det en generell utbildning och vi har en hög andel förskolechefer på utbildningen i Umeå. Men skulle det bli en obligatorisk utbildning skulle vi kunna fokusera ännu mer och göra ytterligare anpassningar. 
 

Frågan är också om lärosätena har nog med platser för att utbilda förskolerektorer. Olof Johansson tror inte att det skulle bli några bekymmer, eftersom det finns en överkapacitet idag på de sex orterna som utbildningen ges, säger han.

– Om man sätter obligatoriet för alla nya som anställs från ett visst datum, då tror jag inte att det blir några kapacitetsproblem.

Moderaterna och Lärarförbundet skriver även i sin gemensamma artikel att de vill att förstelärarreformen utvecklas till att även omfatta förskollärare. Dessutom skulle ”lektorer i förskolan stärka förskolans vetenskapliga grund”, enligt Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande och Camilla Walterson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson.

ur Lärarförbundets Magasin