Läs senare

Förskolechefer har tungt personalansvar

ArbetsmiljöChefer i förskolan har ansvar för betydligt fler anställda än andra chefer, enligt en ny undersökning. Lärarförbundet kräver nu ändring i skollagen.

av Lenita Jällhage
25 maj 2018
25 maj 2018

Tre av fyra kommunala förskolechefer har fler än 30 anställda som de har direkt ansvar för, medan en genomsnittlig chef i Sverige har hälften så många. Det visar en ny rapport från Lärarförbundet.

Trots att kommunala förskolechefer har så stort personalansvar så anger drygt sex av tio att de måste lägga sin arbetstid på andra saker än pedagogiskt ledarskap. Det handlar bland annat om frågor som berör fastigheter och lokaler, där tre av fyra förskolechefer efterfrågar avlastning för att kunna ha tid med frågor i verksamheten. På grund av svårigheterna att hitta förskollärare så får sju av tio förskolechefer lägga mycket arbetstid på att rekrytera förskollärare. Stora barngrupper och brist på resurser är andra problem som de kommunala förskollärarna lyfter fram.

Lärarförbundet ställer därför krav på att skollagen ska förstärkas så att huvudmännen ska förvissa sig om att förskolechefer och rektorer har de förutsättningar som krävs för att uppnå sina mål. Man vill också att det tas fram nationella riktlinjer på ett genomsnitt med 20 medarbetare per chef. Och att huvudmännen nu ger cheferna på förskolor och skolor ett effektivt stöd för att klara sina uppdrag.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin