Läs senare

Förskoleforskning får kritik: ”Vi blir förlöjligade”

FörskolanIfous driver forskning av ideologiska skäl, anser Mats Olsson, förskollärarutbildare vid Malmö högskola.
– Vi som är kritiska till undervisningsbegreppet i förskolan blir förlöjligade, säger han.

av Torbjörn Tenfält
31 Mar 2017
31 Mar 2017

Om projektet Små barns lärande

 • Pågick 2013-2017.
 • Tolv kommuner/stadsdelar medverkade med två förskolor vardera.
 • Forskningsdelen av programmet leddes av Linnéuniversitetet.
 • En av frågeställningarna för programmet löd: ”Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns lärande i relation till läroplanen konstrueras?”
  Källa: Ifous.se

Forskningsinstitutet Ifous försöker styra utvecklingen när det tillsammans med tolv kommuner och stadsdelar genomför programmet Små barns lärande. Det hävdar Mats Olsson, förskollärarutbildare vid Malmö högskola.

Han anser att programmets fokusering på att få förskolorna att inrikta sin dokumentation mer på bedömning av barnens lärande är ideologiskt färgat.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, konstaterade i gårdagens Lärarnas Tidning att ”Bedömning är ett väldigt laddat begrepp i förskolan. Ett resultat av vårt samverkansarbete är att förskolans personal sett att det kanske inte är så farligt ändå.”

Mats Olsson, Malmö högskola.

– Jag tolkar det här talet om rädsla och tabu som en sorts härskarteknik mot oss som inte är på samma linje, säger Mats Olson.

Han anser att både Ifous och de deltagare som lyfter fram betydelsen av undervisning i förskolan och att dokumentera barnens lärande, ägnar sig åt självbelåtenhet.

– Då har man tagit på sig en roll att vi är de kloka, goda och moderna. Och de som inte håller med oss är ängsliga och primitiva. Då har man också lyft diskussionen till en annan nivå där forskarna går in och styr utvecklingen, säger Mats Olsson.

Han ser en fara i att Ifous i sitt programarbete inte ger utrymme för alternativa undervisningsteorier.

– De som inte är så insatta i det pedagogiska fältet tror att det bara finns några få vägar. När man trumpetar ut vad undervisning och bedömning är eller borde vara krymper man diskussionen och lierar sig med Skolinspektionen och den politiska nivån.

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous

Marie-Hélène Ahnborg, Ifous vd, tillbakavisar kritiken:

– Vi har ansträngt oss allt vi kan för att inte falla i den ideologiska fällan. Vi har också varit väldigt måna om att anpassa arbetet efter vad de gällande styrdokumenten säger om den pedagogiska verksamheten i förskolan. Om man läser Skolinspektionens senaste rapport kan man se att undervisningsuppdraget inte har landat riktigt.

Om Ifous

 • Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.
 • Fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.
 • Stödjer praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete.
 • Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.
  Källa: Ifous.se

Hon understryker att idén med Ifous verksamhet inte är att driva forskning i någon viss riktning. Den ska vara oberoende och baserad på kunskap.

– Vi fokuserar på områden som har betydelse för verksamheten i det dagliga arbetet. Det är inte lätt för enskilda förskolor och förskollärare att orientera sig, säger Marie-Hélène Ahnborg.

ur Lärarförbundets Magasin