Läs senare

Förskoleklass på undantag

Samarbetet brister med både skola och förskola. Det tycker lärare i f-klass.

15 dec 2011

Bild: Henrik Witt

— Det finns ett stort missnöje med lärarnas förutsättningar, konstaterar ombudsman Anna Tornberg på Lärarförbundet.
2 300 medlemmar i Lärarförbundet som arbetar som förskollärare i förskoleklass har svarat på en enkät via webben. Mer än hälften av dem tycker inte att de har ett fungerande samarbete med grundskolan. Och tre av fyra anser att samarbetet med förskolan brister.

När förskoleklassen inrättades som egen skolform var en av grundtankarna att lärare av olika kategorier skulle lära av varandra genom att förskolans och grundskolans traditioner möttes. Men det utvecklande mötet har ofta uteblivit.

— Förskollärarna har i princip hela sin arbetstid i barngrupp. Först i förskoleklassen och sedan arbetar de flesta på fritidshemmet. Det finns ingen tid för planering, för utvärde-ring och för att andas, kommenterar Anna Tornberg.

Sju av tio av förskollärare i förskoleklass svarar att de inte har tillräckligt med planeringstid för att klara sitt uppdrag.

Många av dem som har svarat anser att förskollärare i förskoleklass borde ha samma arbetstidsavtal som lärarna i grundskolan, med garanterad planeringstid. De upplever de skilda villkoren som orättvisa och efterlyser mer tid för att utveckla förskoleklassen.

Carina Jöbring undervisar i förskoleklassen på Folkparksskolan i Norrköping. Här är det framför allt överlämningarna till skolan som skulle kunna förbättras.

— Vi hinner inte prata om det sociala samspelet runt barnen med lärarna som ska ta över i ettan. Det är svårt att få ihop tid att planera gemensamt när avtalen ser så olika ut. Det vore också önskvärt att lärarna kom in till oss för att lära känna barnen, säger hon. 

ur Lärarförbundets Magasin