Läs senare

Förskollärare får hjälp med samtal om våld

FörskolanEn ny handledning ska ge landets förskolor mer kunskap om våld i nära relationer. Syftet är ökat stöd till utsatta barn. Men också att förebygga våld.
– Även om barnen inte mött våld i hemmet vill man så fröet om hur det är ok och inte ok att bli behandlad, säger förskolläraren Maria Björk.

av Linus Hellerstedt
01 dec 2016
01 dec 2016

Om förskolepersonal misstänker att ett barn far illa i en nära relation ska det anmälas till socialtjänsten. Brottsoffermyndighetens nya metodmaterial ska hjälpa dem att upptäcka problemet.

– Det finns solklara fall men så finns det också barn som är i gråzonen för om man ska anmäla eller inte, säger Maria Björk, förskollärare i Sollentuna.

Hennes arbetsplats Förskolan Snäckbacken har provat handledningen som under december går ut till alla förskolor i landet. Materialet innehåller filmer och diskussionsfrågor om varningssignaler, bemötande och handlingsplaner för våld i nära relationer. Tanken är att förskollärarna ska gå igenom de olika delarna gemensamt i arbetslaget.

Det finns också förslag på övningar att göra tillsammans med barnen. Med hjälp av bland annat musik, rörelse och bildskapande har förskollärarna möjlighet att hjälpa barnen att samtala om utsatthet och känna sig trygga.

– Vi kommer att fortsätta gå på djupet med det här så att personalen blir ännu mer insatt, säger Maria Björk.

Den tillhörande boken ”Liten och trygg” läser hon med barnen varje dag. Eftersom flera av dem har ett annat modersmål än svenska använder de sig av kort som följer med materialet. Varje kort beskriver och hjälper barnen att sätta ord på en känsla. Bok och kort är formgivna av illustratören Stina Wirsén. På Förskolan Snäckbacken sitter de nu på väggen tillsammans med barnens beskrivningar av känslor, förklarar Maria Björk.

– Då är de lättare att använda i vardagen. Barnen har tagit till sig boken jättebra. De ligger under bordet och leker ”Nu är jag Liten och nu är jag arg!”, säger hon.

Handledningen heter ”Liten & trygg” och bygger på socialtjänstlagen, barnkonventionen och läroplanen för förskolan.

ur Lärarförbundets Magasin