Läs senare

Förskollärare – forska och ta tillbaka makten

DebattGenom att forska och bepröva den egna erfarenheten kan förskolan återta lite av den makt som gått förlorad till politiker, myndigheter och forskare, skriver universitetslektorerna Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson.

14 dec 2018

Bim Riddersporre

Universitetslektor

 

 

 

Magnus Erlandsson

Universitetslektor

Båd vid fakulteten för lärande och samhälle

Malmö universitet

Beprövad erfarenhet handlar om kunskap som är förvärvad vid upprepade tillfällen över en längre tid, dokumenterad och spridd till flera förskolor. Till skillnad från när generella recept skrivs ut av politiker, myndigheter och forskare så byggs denna kunskap upp från det egna ”golvet” i verksamheten.

Därför är den på ett helt annat sätt förankrad i unika, lokala förutsättningar och utmaningar. I vår nyutkomna bok ”Beprövad erfarenhet i förskola – en metodbok” visar vi hur förskollärare kan utnyttja det utrymme som det här kravet innebär.

Bild: Colourbox

Skrivningen i skollagen om beprövad erfarenhet ska förstås som en uppmaning till landets alla förskolor att skapa en egen forskningsbaserad grund för verksamhetens utveckling. Erfarenhetsbeprövandet kan ta sikte på ett eller flera mål i läroplanen.

Genom att bepröva erfarenhet kan förskolan till exempel hitta de bästa sätten att stärka och bevara barnens delaktighet och inflytande över lärmiljön. De kan också nå fram till flera framgångsrika praktiker att språkundervisa på, i syfte att utveckla barnens språk i tal, skrift och kommunikation.

Kravet på beprövad erfarenhet har varit inskrivet i skollagen sedan 2011 och inskärps ytterligare i den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019. Ändå förbises formuleringen ofta det har hänt väldigt lite. Varför?

För stora barngrupper, underbemanning och outbildad personal försämrar naturligtvis förutsättningarna för att bygga, utveckla och sprida kunskap genom beprövad erfarenhet. Här måste till resurser för att förskolorna ska kunna få utrymme att utveckla sin verksamhet.

Men det räcker inte som förklaring. Det finns alldeles för många aktörer som har synpunkter på hur förskolorna ska arbeta. Vi tror att det hänger ihop med en bristande tillit till svensk förskola.

Det finns alldeles för många aktörer som har synpunkter på hur förskolorna ska arbeta.

Visserligen behövs de övergripande måldokumenten från politikerna, liksom konkreta styrdokument från tjänstemän och forskningsresultat. Problemet är när politiker, myndigheter och forskare blir för klåfingriga och kommer med detaljerade och ibland tvingande instruktioner.

Verksamheter som kan hänvisa till egen forskning och egna undersökningar för att legitimera sina metoder och arbetssätt är mycket svårare för politiker och andra att styra och ställa med. Ett argument för att arbeta med beprövad erfarenhet är därför att det ger förskolepersonalen en starkare ställning i styrningen av förskolan.

Genom att bepröva den egna erfarenheten kan förskolan återvinna andras tillit till de egna professionernas kompetens och kunskap, och återta lite av den makt över sin verksamhet som gått förlorad till politiker, myndigheter och forskare.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: