Läs senare

Förskollärare hade ensamt ansvar för elva småbarn

En förskollärare ansvarade ensam för elva små barn. En avdelning hade 38 barn som mest. Det visar en granskning som fem tidningar har gjort av hur det såg ut under en specifik timme på 253 förskoleavdelningar.

12 nov 2014

Hur stor är er barngrupp just nu? Hur många är ni i personalen just nu? Det var de två frågor som fem tidningar ställde till 253 förskoleavdelningar i Västsverige under en och samma timme, kl 10–11, i november.

Skillnaderna visade sig vara stora, även inom en och samma kommun, skriver Göteborgsposten, en av tidningarna som deltagit i granskningen.

I exempelvis Falkenberg gick det i en förskola två barn i åldrarna 1–3 år på varje anställd. I en annan förskola i samma kommun gick det 6–7 barn i samma ålder per anställd.

Det största antalet barn per anställd som rapporterades var elva i åldrarna 1–5 år.

Även barngruppernas storlek varierade stort. I Göteborg hade var tredje barngrupp 21 eller fler barn.

Enligt Göteborgsposten återkommer en kommentar: Den officiella statistiken med genomsnittliga barngrupper och genomsnittlig personaltäthet ger inte hela bilden av en pressad situation i förskolan.

Enligt Skolverkets statistik går det i genomsnitt 5,4 barn per anställd i förskolan.

– Vi vet att de större barngrupperna har ökat i storlek, men samtidigt har också barngrupper med ett mindre antal barn ökat och då ser snittet ungefär likadant ut som tidigare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till Göteborgsposten.

– Verkligheten kan se helt annorlunda ut under olika perioder av arbetsdagen. Ingen förskolelärare ska behöva tvingas bryta mot läroplan och skollag för att tiden och möjligheten inte finns, säger Sirén.

När det gäller barngruppernas storlek avskaffade den förra regeringen riktmärket på 15 barn. I dag hänvisar Skolverket istället till sina allmänna råd för förskolan. Enligt dem ska man ta hänsyn till flera faktorer när man bestämmer hur stor en barngrupp ska vara, exempelvis personalens kompetens, lokalernas storlek och gruppens sammansättning (till exempel kön och ålder). Det finns alltså inget exakt svar.

– Om det är en grupp med särskilda behov kan storleken 15, som ibland nämns, vara alldeles för stor. Är det en grupp barn som närmar sig skolåldern och där man arbetar med språkutveckling kan 15 ibland vara för lite om man har specialkompetens bland personalen, säger Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör till Lärarnas tidning.  

Regeringen har aviserat att man vill återinföra ett riktmärke för gruppstorlek. Vad tycker du om det?
– Vill man nu införa ett skarpt krav på ett visst tak för storleken på barngrupper är det en fråga för politikerna. Skolverket kan inte införa den typen av bestämmelser utan det måste till lagstiftning i så fall, säger hon.

Utbildningsminister Gustav Fridolin har sagt att om det inte fungerar med ett riktmärke kan lagstiftning bli aktuellt.

Någon fix siffra för riktmärket vill han dock inte ange, utan det ska utredas.

– Det kan vara olika för olika åldersgrupper. Den forskning som finns visar att ju yngre barn desto viktigare är barngruppens storlek, sa Gustav Fridolin till Lärarnas tidning i oktober.

Läs mer om undersökningen här.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin