Läs senare

Förskollärare och fritidspedagoger ofta sjukskrivna

Med 158 sjukdomsfall bland 1000 försäkrade är förskollärare och fritidspedagoger bland de mest sjukdomsdrabbade grupperna. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

02 jun 2014

På tre år har andelen sjukskrivna fritidspedagoger och förskollärare ökat med 7,4 procent. Totalt handlar det om cirka 12 600 sjukdomsfall. De är också sjukskrivna längre tid än snittet: 9,9 dagar per år i senaste uppgiften från 2012.

För grundskollärare är siffran 100 sjukfall per 1000 försäkrade, och ökningen sedan 2010 är 2,6 procent.

Snittet för alla yrken visar på stora skillnader mellan könen. För kvinnor ligger det på 130 sjukfall och för män 69 sjukfall per 1000 försäkrade.

ur Lärarförbundets Magasin