Läs senare

Förskollärare och fritidspedagoger sjukast

Förskollärare och fritidspedagoger är sjukare än de flesta andra yrkesgrupper. Och sjuktalen bara ökar, enligt nya siffror från Försäkringskassan.

02 jun 2015
Förskollärare och fritidspedagoger sjukast
Grafik: Datawrapper

Förskollärare och fritidspedagoger är fjärde yrkesgruppen i landet vad gäller störst antal sjukfall (se nedan). Trenden verkar inte heller vända. Sjukfallen per tusen anställda har ökat stadigt de senaste åren.

– Tyvärr är det här inte förvånande, men frustrerande. Den negativa trenden får fortsätta och fortsätta, trots att arbetsgivare och politiker känner till problemen, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Den vanligaste anledningen till sjukfallen är ”psykisk sjukdom” – diagnosengruppen som rymmer bland annat utmattningssymptom, eller utbrändhet. Bland samtliga yrken har ”psykisk sjukdom” blivit 41 procent vanligare de fyra senaste åren, och bland förskollärare och fritidspedagoger hela 46 procent.

– Det handlar bland annat om en samvetsstress. Samtidigt som ambitionerna och kraven höjs på verksamheten, så minskar förutsättningarna. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Johanna Jaara Åstrand.

Enligt Lärarförbundet är receptet för att minska sjukskrivningarna bland annat mindre barngrupper, ett mer medvetet arbetsmiljöarbete från arbetsgivaren sida, och tid för personalen att ägna sig åt det pedagogiska arbetet.

Även speciallärare är sjuka oftare än andra lärargrupper och andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Varför?

– Det kan handla om att de ser de stora behoven, och får ofta neka till insatser som behövs. Det är allvarligt att sjuktalen är så höga eftersom behovet av speciallärare är stort, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sjuk mer än två veckor

Måttet antal startade sjukfall per 1000 anställda anger antal startade sjukfall längre än 14 dagar med sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Tio yrken med högst antal sjukfall per 1000 anställda

1. Övriga servicearbetare 233
2. Resevärdar mfl. 176
3. Vård- och omsorgspersonal 171
4. Förskollärare och fritidspedagoger 160
5. Städare 147
6. Sjuksköterskor 141
7. Maskinoperatörer 141
8. Psykologer, socialsekreterare mfl. 136
9. Barnmorskor mfl. 135
10 Behandlingsassistenter 135
Samtliga yrken 103

Gäller år 2014. Källa: Försäkringskassan

ur Lärarförbundets Magasin