Läs senare

Förskollärare och specialpedagoger heta på arbetsmarknaden

LärarbristBristen på lärare fortsätter öka. Förskollärare och specialpedagoger är de största bristyrkena i samtliga län, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos, som presenterades på torsdagen.

09 feb 2017

Bristyrken 2017

Exempel på yrken inom högskolenivå

  • Förskollärare.
  • Speciallärare och specialpedagoger.
  • Grundskollärare.
  • Lärare i yrkesämnen.
  • Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade.
  • Civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik.
  • Socialsekreterare.
  • Läkare.
  • Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter.
  • Psykologer.

Det är brist på pedagoger i stort, men i synnerhet på dem som arbetar med mindre barn och barn i behov av särskilt stöd.

– Lärarbristen har fortsatt öka och är nu mer utbredd i hela landet. När det gäller förskollärare, speciallärare och specialpedagoger närmar vi oss en brist på fem på en femgradig skala, säger arbetsmarknadsanalytikern Annelie Almérus till Dagens Nyheter.

Enligt Skolverkets senaste statistik är i snitt bara fyra av tio anställda inom förskolan utbildad förskollärare.

Även grundskollärare och lärare i yrkesämnen tillhör de yrken på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft under 2017.

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin