Läs senare

Förskolor i Stockholm får kritik

Flera av Stockholms förskolor erbjuder inte en tillräckligt god pedagogisk verksamhet, anser Skolinspektionen efter en tillsyn. Hög personalomsättning, många vikarier och få förskollärare pekas ut som några orsaker.28 sep 2011

Skolinspektionen konstaterar att det finns stora variationer i kvaliteten bland de närmare 600 kommunala förskolorna i Stockholm. Många av dem fungerar bra, men det finns också förskolor och avdelningar där verksamheten inte utgår från läroplanen i tillräckligt hög grad.

Ett bekymmer för Stockholm är den låga andelen förskollärare. Endast 42 procent av personalen har pedagogisk högskoleutbildning vilket kan jämföras med rikssnittet på 57 procent.
Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) vill därför anställa minst 1.000 nya förskollärare de kommande åren för att åtminstone uppnå 50 procent förskollärare. Lotta Edholm vill också utöka stadens satsning på att vidareutbilda barnskötare till förskollärare.

ur Lärarförbundets Magasin