Läs senare

Förskolornas arbetsmiljö i stor granskning

ARBETSMILJÖNär Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön i kommunerna hamnar förskolorna under lupp.
– Kommunerna har begränsade medel, men arbetsmiljölagen gäller, säger projektledaren Heli Aarnipuro.

av Emma Olsson
10 mar 2020
10 mar 2020
Förskolornas arbetsmiljö i stor granskning
Foto: iStock

Under 2019 informerade Arbetsmiljöverket samtliga svenska kommunledningar om vilket ansvar de har för arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Nu följer myndigheten upp med kontroller av ledningens systematiska arbete, men ska också med stickprov ute på förskolor, för att se om arbetet på central nivå också förbättrar arbetsmiljön ute på golvet. Redan innan granskningen börjar visar sig flera problem:

– Det är stressrelaterad ohälsa till stor del. Sen finns det även bullerskador, många som har tinnitus. Det finns belastningsskador och så förekommer hot eller hot om våld från utomstående, säger Heli Aarnipuro till Lärarnas tidning.

Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare.

Förskolorna är slumpmässigt utvalda, för att ge en så bred bild som möjligt av den fysiska och psykiska arbetsmiljön och av kommunens systematiska, förebyggande arbete.

Ni kommer att hitta massor av brister?
– Troligtvis. Det är inte en hel kartläggning, vi tittar på hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i praktiken. Vi diskuterar med ledning, personal och skyddsombud: finns det problem? Har de lyfts upp? Är det långvariga problem? Har de ett lokalt fungerande system så att problemen får en lösning? Det är meningen med arbetsmiljöarbete, det finns problem i de bästa av världar. Det viktiga är att det hanteras och får sin lösning, säger Heli Arnipuro.

Varje kommunledning får en redovisning av vilka brister som Arbetsmiljöverket hittat.

– Det är kommunen som måste lösa problemen. Jag vet att de har begränsade medel, men arbetsmiljölagen gäller. Och det är inte lönsamt att ha dålig arbetsmiljö, det är svårt att få vikarier och det blir ännu värre för de andra om någon blir sjuk, säger hon.

Caroline Olsson, SKR

Om problemen fortsätter, trots att kommunerna får tid på sig att åtgärda bristerna, kan det bli fråga om hårdare krav på skärpning, under hot om böter.

– När man går ut och gör inspektioner och systematiskt genomlyser en verksamhet är det naturligt att hitta brister. Det är inte konstigt att man kan hitta saker som ska åtgärdas, sen är det viktigt att bristerna åtgärdas, och att man får hjälp med att titta på vad som kan förbättras, säger Caroline Olsson, sektionschef på Sveriges kommuner och regioner (SKR), till Lärarnas tidning.

Hur påverkar nedskärningarna arbetsmiljöarbetet?
– På ett sätt är det svårare men det gör det också ännu viktigare att vi har fokus på det hela tiden. Arbetsmiljöfrågor är inte en quickfix, det är det långsiktiga uthålliga som måste till, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, välkomnar den nya inspektionen.
– Vi utgår från att de tittar särskilt på situationen för våra medlemsgrupper, eftersom de sticker ut i sjukskrivningsstatistiken. Det handlar till stor del om psykosocial arbetsmiljö och samvetsstress, att inte ha förutsättningar för att göra ett bra jobb, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin