Läs senare

Förslag om läsa-skriva-räkna-garanti skrivs om

SkolpolitikRegeringen drar tillbaka sin proposition Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Förslaget ska omarbetas och mer hänsyn ska tas till att minska lärares administration.

av Mats Thorén
12 feb 2018
12 feb 2018

Regeringens har misslyckats med att få ihop en majoritet i riksdagen för sitt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i de lägre årskurserna och förskoleklassen. Såväl allianspartierna som Sverigedemokraterna har uttalat att de kommer rösta nej vid en omröstning. Förslaget dras därför tillbaka. Regeringen avser att återkomma med ett omarbetat förslag senare i vår.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken kunna klara att nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett uttalande.

Det nya förslaget ska, enligt regeringen, ta hänsyn till de synpunkter om lärares administration som lyfts fram i riksdagens utbildningsutskott.

Oppositionen välkomnar regeringens besked.  Liberalernas Christer Nylander önskar något annat:

– Fokus på att fler elever ska få stöd tidigt, men inte mer administration för lärarna. De behövs i klassrummet för undervisningen, säger till han till Ekot.

ur Lärarförbundets Magasin