Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Förslag om ny studentexamen

Centerpartiet vill återinföra en modern studentexamen. Förslaget ingår i en ny utbildningspolitik som presenteras på partistämman.

19 sep 2011

Tanken är att en nationell studentexamen ska råda bot på ojämlika studieresultat och betygsinflation på gymnasiet.

– Alliansregeringen har gjort mycket, men vi ser ju problemen med betygsinflation och minskad likvärdighet. Ibland skyller man det på det fria skolvalet, men det är styrsystemen som inte fungerar, säger riksdagsledamoten Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson.

Förslaget får blandad kritik. Lärarnas Riksförbund och utbildningsminister Jan Björklund är enligt Svenska Dagbladet positiva.

Men Mikael Damberg (S) tror inte att det är rätt sätt att få bukt med problemen.Elevernas kunskaper ska i stället testas tidigt och ofta och andra lärare än de egna ska rätta nationella prov, anser han.

Fakta: Skola i förändring

Den 1 juli trädde den nya skollagen i kraft och skolan reformeras också i övrigt. Några nyheter:

  • I den nya lagen blir förskolan en egen skolform.
  • I princip samma regler ska gälla för fristående och offentligt drivna skolor vad gäller bland annat kurs- och läroplaner samt betygsättning.
  • Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, sköterska, psykolog och kurator i elevhälsan samt studie- och yrkesvägledning och ett skolbibliotek
  • Fler beslut om skolan kan överklagas av elever och vårdnadshavare.
  • Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är nya åtgärder.
  • I enstaka fall får frivilliga avgifter tas ut för exempelvis skolresor.
  • Skolinspektionen får skarpare sanktionsvapen mot skolor som missköter sig.    

Källa: Skolverket.
 

ur Lärarförbundets Magasin