Läs senare

Förslag på ny chans för ensamkommande klart

NyanländaLagförslaget som kan ge 9 000 ensamkommande en ny chans att få stanna är klart.
Men för att det ska bli verklighet behöver Centerpartiet och Vänsterpartiet stödja förslaget.

I det utkast till lagrådsremiss som justitiedepartementet nu skickar ut på remiss uppskattas 9 000 ensamkommande kunna komma att omfattas av lagförslaget.

Bara i år bedöms de extra kostnaderna kunna uppgå till över 400 miljoner kronor om man räknar in statens och kommunernas kostnader, samt kostnader för studiestöd.

Under 2019 bedöms de kostnaderna kunna bli över 1,6 miljarder kronor.

”Mot bakgrund av svårigheten att bedöma de ekonomiska effekterna av förslaget kan regeringen behöva återkomma till riksdagen om behov av ytterligare anslagsökningar”, står det i förslaget.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom före jul överens om att ge ensamkommande unga, som kom till Sverige under 2015 och som ska utvisas, en andra chans. Den innebär en möjlighet att söka ett tillfälligt uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet.

Nu är justitiedepartementet klart med sitt lagförslag, en departementspromemoria, som ska ut på remiss.

En förändring är att ensamkommande som angav att de var minderåriga när de kom, men inte placerades på ett hem i en kommun eftersom det ansågs uppenbart att de var äldre, inte omfattas av den nya chansen.

En annan förändring är att möjligheten att få tidsbegränsat uppehållstillstånd inte bara ska gälla gymnasiestudier, utan även kortare yrkesutbildningar inom komvux eller särvux.

Som tidigare gäller den nya chansen ensamkommande som registrerades som minderåriga under 2015, dock senast den 24 november 2015. Handläggningstiden ska också ha varat minst 15 månader och den asylsökande ska ha hunnit fylla 18 år när utvisningsbeslutet togs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft första juni i år. En ansökan om uppehållstillstånd för studier föreslås endast få göras under en begränsad tid på tre månader och vid ett tillfälle.

Justitiedepartementet lägger också ett förslag som ska lösa ett problem polisen pekat på med nuvarande lagstiftning. Enligt polisen så kan personer med utvisningsbeslut skjuta upp verkställighet under lång tid genom att lämna in nya ansökningar om uppehållstillstånd för studier.

Enligt lagförslaget ska det nu krävas att Migrationsverket beslutar om inhibition för att sådana utvisningar inte ska verkställas.

Regeringen behöver stöd av både Vänsterpartiet och Centerpartiet för att få igenom förslaget i riksdagen. Centern har inte velat förhandla, utan uppgett att man vill se det färdiga förslaget innan man tar ställning.

ur Lärarförbundets Magasin