Läs senare

Förslag på ny digital lärarutbildning

Starta en ny digital lärarutbildning i Kista, föreslår tre professorer vid Stockholms universitet. Samtidigt pågår arbetet med att utveckla det digitala innehållet i lärarutbildningarna runt om i landet.

13 okt 2016

Lärarstudenter kan gå en hel utbildning utan att lära sig använda digital teknik i undervisningen. Att reformera lärarutbildningarna verkar inte vara en framkomlig väg, utan en ny utbildning behöver startas för att möta dagens utmaningar. Det skriver professorerna vid Stockholms universitet, Uno Fors, Robert Ramberg och Staffan Selander, tillsammans med Johan Ödmark, vd för Kista science city på DN Debatt på torsdagen.

Att implementera en ”digital omdaning” på nuvarande lärosäten ser inte debattörerna som en framkomlig väg, på grund av bland annat ett ”institutionellt motstånd”. Därför hoppas de att regeringen ska skjuta till pengar för en helt ny utbildning, vars erfarenheter senar även skulle berika andra lärosäten.

Men Anna Hagborg, utbildningsledare för lärarprogrammen vid Uppsala universitet, tycker inte att en ny utbildning är en bra idé.

– Det är bättre att låta redan etablerade lärarutbildningar ta ansvar för att uppfylla det lärandemål som finns inom detta område.

I Uppsala ingår obligatoriska ikt-delar i lärarprogrammet, förklarar Anna Hagborg, och de håller på och utvecklar och bygger ut dessa delar ännu mer.

– Även om det finns saker att utveckla så menar jag att vi kommit en bra bit på väg.

Vid Göteborgs universitet pågår ett långsiktigt arbete med digital kunskap och pedagogik, det finns ett nytt måldokument som ska vara uppfyllt 2020.

Enligt Maria Jarl, ordförande i samordningsnämnden för lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet, finns det mycket kvar att göra, men också planer för att göra det.

– Jag förstår inte riktigt kritiken mot att det inte finns ett obligatoriskt innehåll. Det är ju ett ansvar som lärosätena har att integrera dessa frågor i alla program, säger hon.

Maria Jarl vill inte ta ställning för eller emot en ny lärarutbildning, men säger att det redan idag finns ett utbyte mellan landets lärarutbildningar kring digital kompetens, exempelvis vid det årliga MIK-konventet, som i år anordnas i Borås.

– Det är generellt sett en bra idé att vi ska lära av varandra, säger Maria Jarl.

Även Clas Hättestrand, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna vid Stockholms universitets lärarutbildningar har besvarat kritiken idag och ”välkomnar engagemanget” (se länk i ruta här intill).

Läs mer

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin