Ingår i temat
Inför kongressen
Läs senare

Förslag på nya typer av avdelningar

30 okt 2014

Som ett komplement till ­dagens lokal- och riksavdelningar vill Lärarförbundet inrätta två nya typer av avdelningar: samrådsavdelningar och skolavdelningar.

En skolavdelning kan till exempel grundas på en fristående skola som har för lite gemensamt med den kommu­nala lokalavdelningen och i stället vill ha en egen avdelning. ­

Enligt Sören Holm, kansli­chef på Lärarförbundet, är grundtanken med en skolavdelning att den ska kunna möta sin egen huvudman.

— Om det gynnar medlemmarna på den arbetsplatsen ska inte den fackliga strukturen hindra deras engagemang.

— Det är ju inte självklart att en privat arbets­givare accep­terar att det kommer en kommunalt anställd från en lokalavdelning för att representera medlemmarna, säger Sören Holm.

Som typ­exempel för en samrådsavdelning nämner Sören Holm högskolan. Det finns medlemmar på ett 30-tal lärosäten som har många gemensamma intressen och frågeställningar men olika arbets­givare.

För att driva de fackliga frågo­rna gemensamt kan de bilda en samrådsavdelning. Själva förhandlingarna skulle dock ske med de enskilda huvud­männen.

Alla artiklar i temat Inför kongressen (9)

ur Lärarförbundets Magasin