Läs senare

Förslag: Slopa köerna till friskolorna

LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund presenterar nya förslag för en likvärdig skola.
De vill bland annat införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, oavsett huvudman.

26 Jan 2017

På DN Debatt skriver de tre parterna om en överenskommelse med 25 förslag inom tre områden ”för en skola som ger alla elever samma chans”.

”Skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever”, skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, som vill ändra skolvalssystemet.

De vill att upptagningsområden för kommunala skolor ritas om ”och att dagens urvalsregler ersätts med mer neutrala om skolan är översökt”. För fristående skolor kan detta innebära lottning och att köerna slopas.

Den statliga kontrollen över etablering av friskolor måste stärkas, anser de. ”Att det finns förutsättningar för mer blandade elevgrupper även hos dessa bör vara ett krav för tillstånd”, skriver de, och vill samtidigt komma bort från ett system som gör det möjligt till skolbyten ”alltför ofta”.

Resurserna till skolan måste också fördelas på ett mer likvärdigt sätt än i dag, med ökat statligt ansvar, anser de. Ett nytt resursfördelningssystem skulle ha större fokus på vilka faktiska kostnader som en skola har och ersätta dagens skolpengssystem.

Samtidigt vill de att styrningen av skolan förstärks, och att det bör övervägas att huvudansvaret för gymnasieskolan flyttas från kommuner till regioner.

De vill också se insatser för skolor med särskilda utmaningar, som exempelvis har tagit emot många nya flyktingar på kort tid.

Relaterad läsning

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin