Läs senare

Försök med betyg i fyran trots massiv kritik

Betyg på försök i årskurs 4 införs med start nästa höst. Det är innebörden av en lagrådsremiss som regeringen beslutade om på onsdagen. Försöket införs trots omfattande kritik från forskare och tunga skolmyndigheter.

19 okt 2016

Högst 100 av landets 3.600 skolor med mellanstadium får möjlighet att vara med i regeringens och Alliansens försök med betyg i årskurs 4. Den begränsade försöksverksamheten startar hösten 2017 och ska pågå som längst till och med juni 2021. 
 

Försöket är frivilligt och det är huvudmannen som ansöker om att få vara med. Men det bygger på att det finns intresse från lärare och rektorer. Dessutom ska berörda elever och föräldrars synpunkter vägas in innan en ansökan skickas till Skolverket. 
 

Kritiken mot försöket är omfattande (se länklistan), såväl vad gäller hur det ska utföras som att det överhuvudtaget genomförs. Exempelvis vill tunga skolinstanser inklusive Skolverket först utvärdera konsekvenserna av införandet av betyg i årskurs 6 innan man ens funderar över betyg i yngre åldrar. Av remissinstanserna var det endast Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som var positiva. 
 

Försöket är resultatet av en kompromiss mellan regeringen, Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna. Alliansen gick till val på införande i betyg i årskurs 4. De två regeringspartierna, däremot, motsätter sig ett införande. 
 

Alliansen anser därtill att regeringen genom hur försöket är utformat bryter mot överenskommelsen.

ur Lärarförbundets Magasin