Läs senare

Första anmälda läraren slipper varning

Lärarnas ansvarsnämnd friar den första anmälda läraren. En knuff utanför undervisningssituationen var inte tillräckligt allvarligt för en varning. I beslutet ger nämnden läraren tolkningsföreträde och slår fast principen att hellre fria än fälla.

26 mar 2013

Den nyinrättade Lärarnas ansvarsnämnds första beslut i ett disciplinärende kom på måndagen och gäller en legitimerad grundskollärare i teoretiska ämnen i Sollentuna.

Det var i slutet av förra läsåret som läraren övervakade en fotbollsturnering och knuffade in en störande elev i ett liggande fotbollsmål. Eleven hade då skrikit skällsord till domare, andra spelare och publik en längre stund och läraren blev provocerad när eleven inte slutade trots upprepade tillsägelser.

Direkt efter händelsen tog läraren kontakt med elevens pappa och skolans rektor för att berätta vad som hänt och be om ursäkt. Han mådde mycket dåligt över sitt eget agerande.

Föräldrarna anmälde läraren till Skolinspektionen som i sin tur gjorde en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd och yrkade på en varning. Motiveringen var att läraren visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning. Att eleven uppträtt provocerande och respektlöst och att läraren vidtagit åtgärder och ångrat sig saknar betydelse, enligt Skolinspektionen.

Lärarnas ansvarsnämnd håller inte med utan skriver att lärarens agerande i och för sig var oacceptabelt men inte tillräckligt allvarligt för att ensamt ligga till grund för en varning.

Bild: Maja Brand– Detta var en enskild händelse utanför undervisningen. Det ska mycket till för att slå fast att en lärare är mindre lämplig att bedriva undervisning, och i förlängningen dra slutsatser om lärares möjligheter att inneha lärarlegitimation, säger Lars Dirke, ordförande i ansvarsnämnden och lagman i Svea hovrätt.

Lärarens och Skolinspektionens beskrivningar av händelsen är ganska samstämmiga men det finns nyansskillnader. Här har ansvarsnämnden medvetet tagit fasta på lärarens version, som stöds av andra lärare som var med på platsen.

– Eftersom detta är nämndens första ärende vill vi vill slå fast principen att hellre fria än fälla. Vi ska gå på den lindrigare beskrivningen när det är motstridiga uppgifter, säger Lars Dirke.

Det aktuella ärendet är det enda Lärarnas ansvarsnämnd har fått in hittills. Skolinspektionen kan överklaga beslutet. Det ska i så fall ske inom tre veckor.

– Vi har inte läst beslutet än och jag kan inte svara på om vi ska överklaga, säger Sofia Wirlée, jurist på Skolinspektionens rättssekretariat.

ur Lärarförbundets Magasin