Läs senare

Första steget mot obligatorisk språkförskola

Barn till nyanlända eller i familjer där svenska inte pratas hemma ska få rätt att gå i språkförskola.
En utredning tillsätts nu för att göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda språkförskola.

24 okt 2019
Första steget mot obligatorisk språkförskola

På regeringssammanträdet på torsdagen klubbas direktiven för utredningen, som är en av punkterna i 73-punktsprogrammet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Även om de flesta tre- till femåringar redan går i förskola, finns det en hel del barn, särskilt i utsatta områden, som inte gör det.

– Det gör att barnen blir kvar hemma och inte lär sig svenska, men det handlar också om att mammorna blir hemma, utan möjlighet att lära sig svenska och att delta i arbetsrelaterade aktiviteter, säger Liberalernas ledare Nyamko Sabuni.

Språket som är en nyckel till bättre integration är en hjärtefråga för L, som helst vill att det ska vara obligatoriskt för alla nyanlända barn att gå i språkförskola. Men frågan är om det är möjligt att införa obligatorisk förskola, som enbart gäller en så begränsad grupp.

Det är en av frågorna som utredaren ska titta närmare på, en annan är hur man ska göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda språkförskola.

Fakta: Obligatorisk språkförskola

Utredaren ska:

Analysera de rättsliga förutsättningarna för och undersöka hur nyanländas barn, enligt lämplig definition, ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan inom ramen för den vanliga förskolan med fokus på språkutveckling i svenska.
Utreda och föreslå hur ett obligatorium kan utformas.
Om förutsättningarna finns, lämna författningsförslag och övriga förslag som bedöms nödvändiga, bland annat vad gäller kretsen av barn (i åldern 3-5 år) och verksamhetens omfattning (minst 15 timmar i veckan).

– Kan vi inte göra det obligatoriskt för barnen, så måste vi ändå göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda språkförskolan, säger Nyamko Sabuni.

Språkförskolan riktar sig till barn till nyanlända och barn i familjer där svenska inte är familjespråket. De ska erbjudas minst 15 timmar språkförskola när de är mellan tre och fem år.

Utredaren ska också föreslå olika metoder för hur kommunerna kan få fler barn att gå i förskola. Redan i dag finns det exempel på kommuner som har lyckats bra med uppsökande verksamhet. En annan idé som förs fram i debatten är att koppla krav på språkinlärning till ersättningssystemen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin