Läs senare

Första varslen mot lärare utan legg

16 lärare i Lidköping varslas om uppsägning eftersom de saknar legitimation. Lärarförbundet hävdar att beslutet om uppsägning är förhastat.

06 maj 2015

— Det här sätter legitima­tionsfrågan på sin spets, kom­menterar förbundsjurist Rikard Hultman på Lärarförbundet.

Det är snart skarpt läge för legitimationsreformen. Den 1 juli gäller inte längre övergångsreglerna. Då ska bara legitimerade lärare ansvara för undervisning och betygsättning.

I mitten av april varslade Lidköpings kommun 16 av de 735 tillsvidareanställda lärarna om uppsägning.

— Vi har ett antal lärare utan legitimation. Därför måste vi rekrytera nya lärare med legitimation. Då uppstår det en övertalighet bland lärarna. För oss är det en självklarhet — lagen är knivskarp, säger utbildningschef Elisabeth Jansson.

Eftersom frågan har stor principiell betydelse för vad som ska hända med landets olegitimerade lärare den 1 juli har både Lärarförbundets regionkontor och förbunds­juristerna i Stockholm kopplats in.

Lärarförbundet hävdar att Lidköpings kommuns varsel om uppsägning är förhastat.

— Vår uppfattning är att skollagen och dess bestämmelser om lärarlegitimationen inte i sig utgör grund för att säga upp en lärare. Kommunen måste först göra en noggrann individuell bedömning av varje lärares legitimationsstatus och kvalifikationer. Först därefter går det att av­göra om det finns arbetsbrist och saklig grund för uppsägning enligt lagen om anställningsskydd, säger ­förbundsjurist Rikard Hultman.

Det skulle kunna handla om att lärarna kompletterar de kurser som behövs för att ansöka om legitimation, att andra lärare tillfälligt ansvarar för betygsättning, att lärarna ingår i en vikariepool eller att det går att hitta andra arbetsuppgifter inom kommunen för de olegitimerade lärarna.
På plats i Lidköping kämpar Lärarförbundets lokalavdelning för sina medlemmar.

— Givetvis är de oroliga, ­säger avdelningens ordförande Ulrika Lindahl.

Styrelsen har tagit kontakt med de berörda medlemmarna och kartlagt varför de inte har legitimation. Exempelvis har en fortfarande några poäng kvar på sin lärarutbildning, en annan har inte vetat exakt vilka regler som gäller för att få behörighet utifrån yrkeserfarenhet.

Flera har först nu skickat eller ska skicka in sina ansökningar om legitimation.

— Utifrån detta verkar läget inte vara så illa som vi först trodde. Nu jobbar vi hårt för att ingen ska behöva sägas upp. Kommunen borde vara rädd om varenda lärare vi har här i Lidköping, säger Ulrika Lindahl.

Ej legitimerade förskol­lärare i Lidköping omfattas inte av varslet om uppsägning, eftersom kommunen ser ­andra möjligheter för dem, till exempel som barnskötare.

Så många är obehöriga

  • Enligt en ny rapport från Skolverket är ungefär var tredje lärare obehörig i de ­ämnen de undervisar i. Det är en marginell förbättring jämfört med i höstas.
  • Fyra av tio kurser inom Lärarlyftet har under våren ställts in på grund av för få deltagare. Kurserna är till för att ge lärare behörighet i ämnen de undervisar i.

20 000 väntar på legg

  • Skolverket har hittills utfärdat 206 000 legitimationer till lärare och förskollärare.
  • I dag väntar drygt 20 000 lärare och förskollärare på att Skolverket ska handlägga deras ansökningar.
  • Väntetiden ligger på mellan nio och tolv månader.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin