Läs senare

Förstatligande en icke-fråga för de flesta lärare

Endast 1 procent av grundskolans lärare tycker att förstatligande är en viktig åtgärd för att förbättra skolan, enligt en undersökning som Lärarförbundet och SKL har gjort.

01 nov 2010

Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har frågat drygt 800 grundskollärare och medlemmar i Lärarförbundet om skolan. Fyra av tio tycker att undervisningskvaliteten har blivit bättre under det senaste året. Lika många tycker att det inte har skett någon förändring.

Hälften anser att ”Lärarens individuella skicklighet och engagemang” är en av de två viktigaste faktorerna för skolans resultat. Var fjärde väljer ”Små klasser” och ”Lärartätheten på skolan”. Endast 1 procent anger ”Höga lärarlöner”.

Frågan om staten eller kommunerna ska vara skolans huvudman, tycks inte engagera. Endast 1 procent ser förstatligande som en av de två viktigaste åtgärderna för en bättre skola. Var tredje väljer istället ”Mindre klasser” och ”Fler lärare i skolan”.

I en presskommentar anklagar Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund (LR) Lärarförbundet för att ”sätta sig i knät” på kommunerna. Hon hänvisar till LR-undersökningar där lärare, föräldrar och elever stöder LR:s krav att staten ska ta större ansvar för skolans finansiering.

– Men jag har svårt att se skillnaden mellan oss. LR kräver så vitt jag vet ökat statligt ansvar, inte förstatligande av skolan. Och det är också vår uppfattning, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

– Staten ska ta ökat ansvar för en tydlig skollag, nationell skolinspektion, bra lärarutbildning, lärarlegitimation och nationella satsningar på kompetensutveckling.Kommunerna ska ge rätt resurser till rätt saker och ta vara på lärares och skolledares skicklighet och engagemang, sammanfattar Eva-Lis Sirén som hoppas att stat och kommun ska sluta skylla skolans brister på varandra.

ur Lärarförbundets Magasin