Läs senare

Förstelärare på fritids får lägre påslag

FörstelärareFritidspedagoger blir förstelärare i allt fler kommuner. Men lönepåslaget är ofta lägre än för övriga lärare.

av Torbjörn Tenfält
02 okt 2017
02 okt 2017

Malmö och Härryda är mitt uppe i en bred rekrytering av förstelärare som alla är fritidspedagoger. Fler kommuner ligger i startgroparna och totalt är det nu närmare 30 kommuner i landet som rekryterar förstelärare från fritidshemmen, visar Lärarnas tidnings granskning. Vi har frågat utbildningsförvaltningen i samtliga 290 kommuner och fått svar från 272.

Av de kommuner som uppger hur stort lönepåslaget är ligger flera under de 5 000 som lärarna får. Linköping och Kiruna betalar 3 000 i påslag, Torsås 2 500.

Fritidspedagogerna omfattas inte av den statliga satsningen på förstelärare, men flera kommuner har valt att anslå egna medel för att även involvera fritidshemmen.

— Vi ser att fritidshemmen är jätteviktiga och då måste vi ha en god kvalitet i dem, säger Ann Nilsson-Mäki, verksamhetschef i Härryda.

I Härryda räcker de tio miljoner som politikerna satsat till sex förstelärare under 2,5 år. Men lönepåslaget blir bara hälften av de 5 000 kronor i månaden som lärare får.

— Kommunen klarar inte mer. Det är ändå en signal att vi vill satsa på fritidshemmens personal.

Späder det inte på bilden att fritidspedagoger inte är lika mycket värda som lärarna?

— Det kan det göra men just nu har personalen på fritidshemmen väldigt mycket medvind eftersom vi även satsar på kompetenshöjande verksamhet, säger Ann Nilsson-Mäki.

Marie Wall Almquist, lärarförbundet i Malmö.

Bo Henriksson, ordförande i Lärarförbundet Härryda, tycker att utfallet är bra.

— Det här är vad man kan göra just nu. Vi har jobbat i två år för att stärka yrkesrollen, har avskaffat begreppet fritidspedagoger och pratar nu bara om lärare och behöriga lärare i fritidshem. Förhoppningen är att satsningen på förstelärare permanentas.

Flera kommuner har valt att lägga lönepåslaget på samma nivå som för lärarna. Kalmar betalar till och med 7 000 kronor i påslag för den enda fritidspedagog som utsetts till förstelärare.

Malmö har kommit halvvägs i sin rekrytering av 45 tjänster, som här kallas förste fritidspedagog. Ett 20-tal är tillsatta och tre skolor får möjlighet att bilda team med tre förste fritidspedagoger. Samtliga får 5 000 kronor i lönepåslag.

Marie Wall Almquist, ordförande i Lärarförbundet Malmö, är nöjd.

Mikael Brolin, förstelärare i Katrineholm

— Med detta talar man om att fritispedagogiken är lika viktig som andra delar av skolans verksamhet, säger hon.

Mikael Brolin pekar också på statusmarkeringen som den viktigaste effekten. För några år sedan utsågs han till förstelärare i Katrineholm, efter 17 år som fritidspedagog i kommunen.

— Det visade att skolledningen har fått upp ögonen för fritidshemsverksamheten och insett hur viktig den är. Jag fick plötsligt tid till att arbeta med utvecklingsfrågor, säger han.

Mikael Brolin fick 5 000 kronor i påslag, som lärarna.

— Det var en signal om att vi gör ett lika bra arbete. De som driver utvecklingsfrågor i fritidshemsverksamheten ska ha skäligt betalt.

Efter tre år på posten fick han ett erbjudande om att bli biträdande rektor. Han började för drygt en månad sedan.

— Nu har jag ytterligare mandat i de beslut jag vill ta. Med min långa erfarenhet känner jag att jag är rätt person på rätt plats.

ur Lärarförbundets Magasin