Läs senare

Fortbildning förutsättning för skolans digitalisering

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt angeläget är det att stärka rektorernas kompetens. Det framgår av Skolverkets förslag på nationell strategi för skolans digitalisering.

05 apr 2016

Skolverket presenterar på tisdagen ett förslag på en nationell strategi för hur skolor bäst ska ta vara på den digitala utvecklingen. Den digitala kompetensen är en avgörande faktor för att användningen av digital teknik ska bli en naturlig del i verksamheten, konstaterar myndigheten.

Och behovet är stort. Särskilt viktigt anser Skolverket det vara att stärka rektorernas kompetens på området och man har därför börjat ta fram insatser för såväl rektorer som lärare och förskolans personal. 

Skolverket föreslår därför också är att tillgången till digitala verktyg ska vara likvärdig och att digitaliseringen ska bidra till förbättrade resultat i skolan. Tillgången till it skiljer sig bland elever, visar undersökningen.
 

Med strategin vill Skolverket jämna ut dessa skillnader och ge alla elever chans att utveckla digital kompetens. Målet ska uppnås genom att ge personal digital kompetens och ge lärarna möjlighet att planera undervisningen så att digitala hjälpmedel hjälper och inte stör elevernas lärande.
 

Skolverket vill att skolor och elever ska ha lika förutsättningar när det gäller digitaliseringen. Kompetensutveckling och likvärdig tillgång till digitala verktyg är ett par sätt som föreslås för att uppnå målet.

Förslag till förändring av läroplaner anpassade till denna strategi presenteras av Skolverket den 30 juni 2016. 

År 2022 bedömer Skolverket att elever och lärare på skolor ska ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitaliseringen

Skolverket har också gjort en undersökning som visar att 28 procent av gymnasieeleverna blir störda av sin egen användning av sociala medier, sms och smarta mobiler under lektionstid medan 16 procent blir störda av andras användning. Skolverket föreslår därför att varje skola skaffar en gemensam strategi för hur de digitala medierna ska användas på lektion.

– Det är viktigt att ha studiero och ordning i klassrummet och skolan bör ha en gemensam strategi för digitala verktyg. Lärare ska få mer kompetensutveckling i hur de ska använda sig av digitala verktyg. Det bästa sättet är inte att använda det till allt hela tiden, säger Katarina Lycker Rüter, undervisningsråd vid Skolverket, till TT .

Bland de yngre eleverna blir färre, 14 procent, störda varje dag av sin egen smarta mobil och sociala medier på lektionstid.

– Det visar att problemen ökar ju större tillgång man har till smarta mobiler och sociala medier, säger Katarina Lycker Rüter. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin