Läs senare

Förtroendearbetstid ger rätt till a-kassa

ArbetsrättÄven lärares arbete under förtroendearbetstid ska ge rätt till a-kassa. Det slår kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom.
– Jag tror att den här domen kan få ganska stor betydelse för lärare, säger förbundsjurist Magnus Eriksson på LO-TCO Rättsskydd.

15 jun 2018

Fallet gäller en lärare som är medlem i Lärarförbundet.

Läraren hade 17,5 timmar schemalagt arbete i veckan. Dessutom hade hon fem timmars förtroendearbetstid. Sammanlagt alltså 22,5 timmars arbetstid, det vill säga mer än halvtid.

Lärarnas a-kassa avslog dock lärarens ansökan om a-kasseersättning.

För att ha rätt till a-kassa ska man ha jobbat minst halvtid under sex månader. Men a-kassan hävdade att lärarens förtroendearbetstid inte skulle räknas in i arbetsvillkoret. Dels har förtroendearbetstiden inte funnits med på arbetsgivarens intyg. Dels har det funnits en äldre dom som har pekat på att den här typen av förtroendearbetstid inte ingår i det a-kassegrundande arbetsvillkoret.

Läraren fick rättshjälp av Lärarförbundet och LO-TCO Rättsskydd överklagade beslutet.

– Vi menade att förtroendearbetstid utgör faktiskt arbetad tid och att sådan tid ska räknas in som grund för rätt till arbetslöshetsersättning, säger Magnus Eriksson på LO-TCO Rättsskydd.

Kammarrätten ger nu läraren rätt gentemot Lärarnas a-kassa. I domen slår Kammarrätten fast att förtroendearbetstiden ska beaktas när a-kassan bedömer om medlemmen uppfyller arbetsvillkoret. Enligt domen är det faktiskt lönesatt arbete som har utförts. Och då finns det ingen anledning att detta arbete ska exkluderas från arbetsvillkoret.

Medlemmen blev väldigt glad över domen som innebär att hon tillerkänns a-kassa:

”Fantastiskt! Bra för mig och för andra i min situation”, förmedlade hon till förbundsjuristen på LO-TCO Rättskydd.

Camilla Brown

Camilla Brown, chef för enheten för avtal och juridik på Lärarförbundet, välkomnar domen:

– Det här är en viktig dom för våra lärare med förtroendearbetstid, särskilt för de deltidsarbetande lärarna. Vår uppfattning har hela tiden varit att lärares förtroendearbetstid utgör både utfört arbete och avlönad tid. Detta tydliggörs i kollektivavtalet. Och i denna dom slår Kammarrätten glädjande fast att Lärarförbundet har haft rätt i sin tolkning.

Lärarnas tidning har utan framgång sökt Lärarnas A-kassa för en kommentar. A-kassan har dock meddelat LO-TCO Rättsskydd att den inte kommer att överklaga domen.

ur Lärarförbundets Magasin