Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Förtroendevald misstänks ha förskingrat en kvarts miljon

BrottEn styrelseledamot på en av Lärarförbundets lokalavdelningar i Växjöregionen har polisanmälts efter misstanke om att ha förskingrat en stor summa pengar.

av Niklas Arevik
20 mar 2017
20 mar 2017

Det var under revisionen i lokalavdelningen som det upptäcktes att något inte stod rätt till. Det saknades pengar och det fanns även konstigheter i bokföringen. Misstanken riktades mot en flerårig förtroendevald i styrelsen.

Personen ombads att avsäga sig uppdraget och en polisanmälan gjordes av regionchef Steve Nilsson några dagar innan årsmötet. Mötet ajournerades, men dessförinnan beslutade medlemmarna att inte ge den polisanmälda personen ansvarsfrihet.

– Det är en person med långvarig facklig bakgrund, mer än så vill jag inte säga i nuläget, säger Steve Nilsson.

Misstanken är att personen ska ha förskingrat mindre summor i taget vid ett flertal tillfällen, sammanlagt ungefär 50 000 kronor om året under fem års tid.

Vet ni vart pengarna har tagit vägen?

– De har inte gått till verksamheten, så mycket kan jag säga.

Hur har så mycket pengar kunnat försvinna utan att någon märkt något tidigare?

– Det är en bra fråga. Men det är något som polisutredningen får visa.

Bör Lärarförbundet centralt få större insyn i lokalavdelningarnas ekonomi?

– Att gå in och titta i bokföringen på detaljnivå är inget vi har gjort historiskt, vi är en förtroendeorganisation. Men vi ska se över våra rutiner och ta lärdom av det som har hänt, säger Steve Nilsson.

ur Lärarförbundets Magasin