Läs senare

Fortsatt färre läser språkintroduktion

08 nov 2019

Gymnasieskolans språkintroduktion för nyanlända elever minskar för tredje året i rad Detta läsår började 8 700 elever på denna förberedande utbildning, en minskning med hela 37 procent jämfört med förra läsåret, visar skolverkets statistik.

Antalet var som högst läsåret 2016/17, efter den stora flyktingvågen, då 25 700 elever började på språkintroduktion.

Hela gymnasieskolan, med de nationella och de individuella programmen, har drygt 354 000 elever detta läsår, vilket är 6 500 fler än föregående år. Den största andelen, cirka 59 procent, går ett högskoleförberedande program medan cirka 29 procent läser ett yrkesprogram. Återstående cirka 13 procent läser ett introduktionsprogram, för att bli behöriga till ett nationellt program.

ur Lärarförbundets Magasin