Läs senare

Fortsatt fler elever på gymnasiets språkintroduktion

Antalet elever fortsätter att öka på gymnasiets språkintroduktionsprogram. 18.700 elever går språkintroduktion innevarande läsår, en ökning med 4.700 elever jämfört med förra läsåret.

03 Mar 2016

Introduktionsprogrammen ökar mest i den svenska gymnasieskolan. Och allra mes ökar språkintroduktion – 34 procent jämfört med förra läsåret. Totalt går nära 18.700 elever på programmet innevarande läsår. 
 

Utbildningen är till för nyanlända ungdomar och fokus är på svenska språket med syftet att eleven ska kunna gå vidare till något annat gymnasieprogram eller en annan utbildning. Utbildningen är individuellt anpassad efter varje elevs behov. 
 

Antalet elever år 1 på introduktionsprogrammen ökade med 16,5 procent jämfört med läsåret 2014/15. De nationella programmen minskade med 1 procent. 
 

Språkintroduktion är med 18.700 elever gymnasiets sjätte största program, strax efter estetiska programmet med drygt 22.000 elever. Störst är samhällsprogrammet med drygt 55.000 elever. Det största yrkesprogrammet – el- och energi – har 13.900 elever. 

Antal elever på gymnasiet läsåret 2015/16 

Högskoleförberedande program: 185.500
Yrkesprogram: 95.000 
Introduktionsprogram: 42.600 
Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin