Läs senare

Fortsatt försök med fjärrundervisning

FjärrundervisningRegeringen har beslutat att förlänga försöksverksamheten till juni 2019.

18 maj 2018

Elever i Lapplands gymnasium, Storuman i Västerbotten samt Värmdö i Stockholms län kommer även nästa läsår att kunna få fjärrundervisning i flera olika ämnen.

Regeringen har också beslutat att förlänga försöket med distansundervisning i Torsås kommun, som därmed får ta emot nya elever till och med hösten 2019.

Regeringen planerade att denna vår lägga fram ett lagförslag om utökade rättigheter att fjärrundervisa, men propositionen sköts fram. Därmed hamnade de berörda försökskommunerna i ett dilemma, då försöksperioden gick ut kommande sommar. Först nu har regeringen fattat beslut om en förlängning.

Med fjärrundervisning menas att den undervisande läraren är uppkopplad mot en eller flera elevgrupper i andra lokaler eller skolor. Enligt nuvarande regelverk får fjärrundervisningen endast ske i ett fåtal språkämnen.

Med distansundervisning är lärare och elever åtskilda både i tid och i rum.

ur Lärarförbundets Magasin