Läs senare

Fortsatt kvinnodominans på högskolan

Allt fler ungdomar påbörjar högre studier. Samtidigt är det stora klyftor mellan könen och mellan olika delar av landet. Det visar ny statistik från Högskoleverket.

13 sep 2012

Av de ungdomar som fyllde 24 år under 2011 studerade nästan 44 procent på högskolan, vilket är en liten ökning jämfört med årskullen innan. Men det är stora skillnader mellan könen. 52 procent av kvinnorna men bara 36 procent av männen har påbörjat högskolestudier under året. Det är ett mönster som funnits under lång tid.

Det är även stora skillnader mellan ungdomar i olika delar av landet när det gäller högskolestudier. Länen Uppsala och Stockholm ligger i topp, där nästan varannan 24-åring börjar studera. Minst studiebenägna är ungdomarna i Jämtland och på Gotland. Där är andelen endast 38 procent.

Totalt sett har studenterna har också blivit yngre. Fler går vidare till högskolan direkt efter gymnasiet, vilket delvis kan förklaras med de nya antagningsreglerna som gynnar unga sökande.

Läs hela studien här.

ur Lärarförbundets Magasin