Läs senare

Fortsatt press på lärare trots mildrad lag

NyanländaEnsamkommande barn får rätt att gå färdigt gymnasiet. Hittar de jobb inom ett halvår efter examen kan de få stanna i Sverige permanent. Nu mildras effekterna av den striktare flyktingpolitiken, men pressen blir fortsatt hög på både nyanlända elever och deras lärare.

av Torbjörn Tenfält
03 Maj 2017
03 Maj 2017

Vad gäller saken?

  • Efter den stora tillströmningen av ensamkommande barn och andra flyktingar under hösten 2015 har regeringen delvis lagt om den svenska flyktingpolitiken. Nu är huvudlinjen att alla uppehållstillstånd som beviljas är tidsbegränsade.
  • Den som hittar jobb eller kan försörja sig genom egen näringsverksamhet kan fortfarande beviljas permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsade tillståndet löper ut. För den som är under 25 år krävs att han eller hon har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd.
  • Riksdagen beslutar i dag om en ny lag som innebär att ensamkommande barn får rätt att gå färdigt gymnasiet. Efter utbildningen riskerar de dock att utvisas. Men hittar de jobb inom ett halvår kan de få stanna.

Riksdagen klubbar på onsdagen ett beslut som ska motivera ensamkommande barn och ungdomar att läsa färdigt gymnasiet. Går de på ett introduktionsprogram ska de kunna fullfölja det och sedan gå över till ett nationellt gymnasieprogram.

Beslutet innebär att  ensamkommande barn får rätt att gå färdigt gymnasiet och att de kan få stanna i Sverige – om de hittar jobb inom ett halvår.

Den förändrade lagstiftningen träder i kraft den 1 juni och beslutet går igenom riksdagen tack vare att Centerpartiet ställer sig bakom regeringens förslag.

När strömmen av flyktingar ökade kraftigt under hösten 2015 ledde det till att regeringen införde en stramare flyktingpolitik. Tydligast märks det genom att alla uppehållstillstånd som beviljas numera är tidsbegränsade.

Att regeringen nu modifierar sin striktare hållning är en följd av att ensamkommande i betydligt högre utsträckning än tidigare utvisas när de fyller 18 år, men också av starka påtryckningar från bland annat lärarhåll.

Under våren har många lärare vittnat om vilka dilemman de ställs inför när de dagligen ser konsekvenserna av flyktingpolitiken. Lärarnas Tidning har tidigare skrivit om den pressade situationen på Liljeholmens gymnasium och att flera lärare på skolans introduktionsprogram fanns med bland de 300 lärare som i ett upprop publicerat i Svenska Dagbladet protesterade mot regeringens flyktingpolitik och slog fast att den omöjliggör deras arbete i skolan.

Att rapportera frånvaro och sätta låga betyg skapar stress då det kan försvåra asylprocessen och bidra till att eleven inte får uppehållstillstånd.

– Det är klart att det kan uppstå dilemman när man lär känna sina elever, det ska jag inte negligera. Men jag anser ändå att det här är en förändring i rätt riktning, säger Carina Ohlsson (S), ledamot i socialförsäkringsutskottet och själv före detta lärare.

Hur sannolikt är det att hitta ett jobb inom ett halvår efter avslutade studier?

– Om man gör ett smart val av utbildning finns det stora chanser inom vissa yrken, till exempel inom vården. Här är det viktigt att både skolan och myndigheter ger bra och tydlig information, säger Carina Ohlsson.

Med sin egen bakgrund som grundskole- och gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen under tolv år ser hon att arbetssituationen för lärarna inte heller med den nya lagstiftningen blir enkel, men att de ensamkommande eleverna nu borde bli mer sporrade att gå färdigt sin gymnasieutbildning.

– Lärarna måste förhålla sig professionellt och inte utgå från något annat än hur eleverna klarar undervisningen. Frågor om uppehållstillstånd är Migrationsverkets ansvar.

Centern stödjer regeringsförslaget efter att ha fått igenom några ändringar, bland annat att även den gymnasieelev som inte har fått fullständiga betyg i alla ämnen ska omfattas av lagen och få tid på sig att söka jobb.

Övriga borgerliga partier yrkar avslag på propositionen och det gör även Sverigedemokraterna.

Mikael Cederbratt (M), ledamot i socialförsäkringsutskottet och partiets föredragande i frågan, anser att förslaget på ett olyckligt sätt flyttar fokus från människors skyddsbehov.

­– Man ska ha skyddsskäl för att få tillstånd att stanna och inte för studier. Det här är ett sätt att luckra upp lagen, säger han.

Partiet anser också att ett orimligt stort ansvar för om uppehållstillstånd ska beviljas kommer att läggas på lärare och annan skolpersonal.

– Det kan bli en målkonflikt för läraren att å ena sidan undervisa och å den andra ha en avgörande inverkan på om personen får tillstånd att stanna i Sverige eller inte, säger Mikael Cederbratt.

ur Lärarförbundets Magasin