Läs senare

Fortsatt snedrekrytering

18 jun 2007

Trots ansträngningar kan få lärosäten visa resultat i form av ökad social och etnisk representation bland studenterna. Det visar ny statistik från Högskoleverket. Mycket har gjorts av lärosätena sedan 2002, då de fick uppdraget att aktivt verka dels för att främja men också för att bredda rekryteringen.

Till de utbildningar som lyckats bäst med att rekrytera ungdomar med arbetarbakgrund hör kortare vård- och omsorgsutbildningar, lärarutbildningar
och på högskoleingenjörsutbildningar.

Exempelvis har studentpopulationen på Lärarhögskolan länge motsvarat fördelningen i befolkningen; faktiskt skulle det behövas något fler studenter med högutbildade
föräldrar för att nå en förbättrad representativitet, konstaterar Högskoleverket i rapporten från Lärarhögskolan.

Högskoleverket föreslår att det generella uppdraget om breddad rekrytering ersätts med mångfaldsmål, som definieras för varje lärosäte.  Målen bör generellt vara mer inriktade mot genom-
strömning och deltagande än mot enbart rekrytering. Lärosätena själv ska involveras i diskussionen om hur deras respektive mångfaldsmål ska utformas.

ur Lärarförbundets Magasin