Läs senare

Fortsatt stöd till privatanställda

Förbundsstyrelsen tvingades backa. Lokalavdelningarna behöver inte dra ner på sina insatser för privatanställda.

17 nov 2010

Förbundsstyrelsens förslag att dra ner på lokalavdelningarnas anslag för fackligt arbete inom den privata sektorn väckte heta känslor under den sista kongressdagen.

— Vi är allvarligt oroade över det här förslaget. Det finns privata arbetsgivare som vägrar komma till förhandlingarna över huvud taget. Vi måste ha pengar lokalt för att kunna hjälpa våra medlemmar, sa Rickard Wirdelöv, högstadielärare och kongressombud från Växjö.

Han var bara en i raden av ombud som vittnade om problemen med att lokalt försvara de fackliga rättigheterna på fristående skolor och enskilda förskolor.

Förbundsstyrelsen har velat styra om förbundets satsning inom det privata området. Tre centralt anställda ombudsmän helt inriktade på det privata området anställdes under hösten. De rekryterar medlemmar och arbetsplatsombud och hjälper till att bygga upp lokala klubbar. De arbetar också för att fler privat drivna skolor och förskolor ska teckna kollektivavtal.

Enligt planen skulle fler sådana ombudsmän anställas nästa år. Därför ville förbundsstyrelsen minska på de särskilda pengar som lokalavdelningarna kunnat söka för sitt eget fackliga arbete inom privat sektor.

Men efter en kompromiss mellan ombuden och förbundsstyrelsen enades kongressen.

Beslutet blev att både anställa två nya ombudsmän inriktade på det privata området och att ha kvar de pengar som lokalavdelningarna kan använda för att stödja medlemmar på fristående skolor och enskilda förskolor. 

Vad tycker du om beslutet?

Linda Forssén,
Lärare kommunal friskola, ordf Trollhättans lokalavdelning

— Ett bra beslut. Det är oerhört viktigt att kunskapen om de privatanställdas villkor finns hos de lokalt förtroendevalda och inte hos centrala ombudsmän långt från medlemmarnas arbetsplatser.

— Men Lärarförbundet har fortfarande inte visat hur man ska ge de privatanställda medlemmarna samma stöd som de kommunalt anställda.

Marina Hägg,
Lärare Malmö friskola, ordf privata sektionen, Malmö

— Jag ser det som en seger. Jag företräder medlemmar på 130 privata arbetsplatser. Och min arbetsgivare vill tyvärr inte betala för den fackliga verksamhet jag bedriver på de andra 129 arbetsplatserna.

— Vi behöver pengarna för att kunna hjälpa medlemmarna på det privata området.

Ann-Charlotte Eriksson,
1:e vice ordf, Lärarförbundet

— En klok kompromiss. Den tillfredsställer behovet av att skapa en organisation med arbetsplatsombud och klubbar på det privata området. Den gör också att lokalavdelningarna kan driva en god verksamhet för privatanställda medlemmar.

ur Lärarförbundets Magasin