Läs senare

Fortsatt stora skillnader i lärartäthet

ArbetsmiljöGrundskolan fortsätter att växa så det knakar. Andelen elever per lärare ligger trots detta oförändrad, men andelen lärare med rätt kompetens sjunker.

Detta läsår går drygt 1.068 000 barn och ungdomar i grundskolan. Det är närmare 19.000 fler än föregående läsår. På fem år har elevantalet ökat med så mycket som 147.000, visar färsk statistik från Skolverket.

Eleverna har blivit fler i alla årskurser utom i årskurs 1. Även i förskoleklassen, som ju också är obligatorisk, har elevantalet ökat. Där går nu knappt 122.000 barn, en ökning med nästan 3.000 sedan förra läsåret.

Elevtillströmningen har naturligtvis lett till ett ökat behov av lärare. Skolverkets statistik visar att lärartätheten, det vill säga antalet elever per lärare, ligger oförändrat sedan i fjol på 12,1.

Nedbrutet på länsnivå varierar lärartätheten från 10,7 i Norrbotten till 13,3 i Stockholm. På kommunnivå varierar den från Vilhelminas 6,6 elever per lärare till 14,9 elever per lärare i Huddinge. Siffrorna gäller för samtliga skolor i respektive län och kommun, fristående och kommunala.

Men skollagen kräver också att lärare ska vara behöriga, det vill säga ha utbildning i aktuella årskurser och ämnen. Den stora utmaningen för skolorna i tider av lärarbrist är att rekrytera behöriga lärare. Andelen behöriga lärare har sjunkit till 70,5 procent och Skolverket har beskrivit läget som allvarligt.

Någon ljusning tycks inte vara i sikte. Tvärtom pekar det mesta på att lärarbristen ökar. Enligt en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är behovet av behöriga lärare särskilt stort i ämnena matematik, svenska som andraspråk och de naturvetenskapliga ämnena och i synnerhet på högstadiet. Historia är ett av få ämnen som tycks klara sig bra, enligt UKÄ.

Lärartäthet

Kommuner med högst respektive lägst lärartäthet i grundskolan. Alla skolor, oavsett huvudman, inkluderade. Kommun/Elever per lärare.

 • Vilhelmina 6,6
 • Överkalix 7,4
 • Jokkmokk 8,0
 • Ödeshög 8,5
 • Arjeplog 8,7
 • Malå 8,7
 • RIKET 12,1
 • Norrtälje 14,1
 • Haninge 14,1
 • Eskilstuna 14,1
 • Botkyrka 14,2
 • Burlöv 14,3
 • Huddinge 14,9   

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin