Läs senare

Fortsatt tillståndsplikt för kameror på skolor

Möjligheten att bedriva kamerabevakning bör öka, enligt ett förslag till helt ny kamerabevakningslag som presenterades på fredagen. Dagens generella tillståndskrav och anmälningsplikt föreslås slopas, men för skolors utomhusmiljöer kommer det fortsätta att gälla.

av Mats Thorén
16 jun 2017
16 jun 2017

Utredaren av en ny kamerabevakningslag föreslår att dagens generella tillståndsplikt och anmälningsskyldighet slopas för till exempel butiker, medieredaktioner, idrottsarenor och lokaler för religiöst bruk.

Däremot ska tillståndskrav gälla för myndigheter för platser dit allmänheten har tillträde, såsom skolor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och flyktingförläggningar. Kravet gäller oavsett vem som driver skolan.

Den nya lagen ska dock ge ökade möjligheter att få tillstånd dels genom att de intressen av kamerabevakning som ska tillmätas betydelse vid tillståndsprövningen utökas jämfört med den gamla lagen, dels genom att undantagen från tillståndskravet vidgas något jämfört med den lagen.

De flesta utrymmen inne i skolor anses dock inte vara platser dit allmänheten har tillträde. För kameraövervakning där krävs i dag varken tillstånd eller anmälan. Däremot måste lagens allmänna krav för kameraövervakning uppfyllas, som att det ska finnas ett ”berättigat mål”.

Utredaren hade som uppdrag att analysera om det fanns skäl att låta kameraövervakning av exempelvis skolors inomhusmiljöer omfattas av anmälningsplikt. Den slutsatsen har dock utredaren inte landat i.

Arbetsgivare ska, enligt utredarens förslag, inte få sätta upp kameror på arbetsplatser utan att först ha förhandlat med facket.

Läs hela utredningen här (pdf-dokument).

Ny kamerabevakningslag

Utredaren föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet. Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Utredaren föreslår bland annat att:

  • Dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
  • Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll.
  • Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.
    Källa: Regeringen

ur Lärarförbundets Magasin