Läs senare

Fortsatta krav på avtalad planeringstid

Kraven på ett centralt avtal om planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger är fortsatt starka inom Lärarförbundet. Det framkom under onsdagens debatt på Lärarförbundets kongress.

11 nov 2010

I debatten underströk flera ombud att det inte råder någon motsättning mellan ambitionen att få till stånd lokala överenskommelser och kraven på centralt avtal för hela landet. Marie Gummesson, ombud från Jönköping, manade till fortsatt kamp:

– Förbundsstyrelsen säger att den centrala vägen inte är framkomlig. Men det är inte den lokala heller, säger jag.

Flera ombud vittnade om att försöken att få till lokala avtal om planeringstiden förutsätter att man har stöd i ett centralt avtal.

Ulrica Bengtsson från Stockholm ville dessutom avskaffa begreppet planeringstid till förmån för formuleringen "tid för pedagogisk utveckling".

– Det täcker vad det handlar om för alla lärare, sa hon.

ur Lärarförbundets Magasin