Läs senare

Förvirring kring hur pengar till lärarassistenter ska användas

LärarassistenterRegeringen har satsat en halv miljard kronor i januariöverenskommelsen för att anställa lärarassistenter som ska användas till att avlasta lärare. Det är den stora skolsatsningen i budgeten. Men en tredjedel av kommunerna har inte sökt bidragen och förvirringen är stor kring hur pengarna ska användas.

av Emma Olsson
27 nov 2019
27 nov 2019
Förvirring kring hur pengar till lärarassistenter ska användas
Halv miljard till lärarassistenter – men var tredje kommun nobbar. Foto: Colourbox

Lärarnas tidnings rundringning bekräftar förvirringen men också att kopiatörer, rastvakter, provrättare, bussbokare och ansvar för föräldrakontakter är på väg ut i skolan.

Göteborg har centraliserat sin ansökning av statsbidrag riktade till skolan. I Stockholm är det upp till varje rektor att analysera behov och söka bidrag.

Göteborg har sökt alla pengar som de tilldelats, Stockholm endast 8 procent. Det motsvarar 46 heltidstjänster mot Göteborgs 170.

– Statsbidraget är väldigt brett formulerat, och man gör en kartläggning lokalt hur behovet ser ut på just den egna skolan, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholm.

I Sveriges andra stad har förvaltningen inlett en utredning för att skapa en gemensam syn på assistenterna. Fram till dess är det även här varje rektors uppgift att avgöra hur de nyanställda ska arbeta.

Orsa kommun anställer sammanlagt sex personer. Här sökte man hela bidraget, eller
217 000 kronor, och skjuter helt enligt reglerna för bidraget till lika mycket själv.

– Några ska samla ihop bokbeställningar och boka skjuts till simhallen. Andra kommer avlasta i eller utanför klassrummet, men de kan också vara ett socialt stöd för elever, eller vara rastvärdar, så att konfliktytorna blir mindre och det blir mindre att reda ut inne i klassrummet. Det ser vi också som ett sätt att avlasta lärarna, säger Mattias Scandola, skolchef i Orsa.

I Åsele kommer de två lärarassistenterna bland annat att få bidra med att rätta prov, i Nordmaling kommer de även att sköta en del av föräldrakontakterna.

– Vi är en liten kommun med dålig ekonomi, och har egentligen inte råd alls då vi avkrävs en lika stor del själva. Men av andra skäl kan vi inte heller avstå från möjligheten, säger Birgitta Tornberg, rektor vid Artediskolan.

I Linköping funderar man på heltidsmentorer, men kommunens första steg mot lärarassistenter togs 2016.

– I dag har vi cirka a ett tio-tal medarbetare med befattningen lärarassistent. Alla dessa var dock anställda före första juli i år, vilket gjorde att vi inte kunde söka statsbidrag för dem, säger personalchefen Anne Enström.

Ansökningstiden för bidraget var kort, och Skolverket ändrade reglerna från att gälla endast lärarassistenter till att gälla uppgifter som avlastar lärare.

– Vi hade en komplicerad regeringsbildningsprocess och statsbidraget kom ut så att det var knappt om tid för huvudmännen att söka. Men vi tyckte ändå att det var ett så viktigt statsbidrag att vi ville ge möjlighet att söka för dem som kunde, säger Anna Ekström (S), utbildningsminister, till Lärarnas tidning.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin