Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

»Fråga om hjälp och sök kontakt«

02 okt 2015

Illustration: Emma Hanquist
En bristfällig introduktion kan leda till en dålig arbetssituation under flera år. Den varningen utfärdar Per Larsson, beteendevetare på Previa som hjälpt många anställda med psykosociala problem på arbetsplatsen.

– För att försäkra sig om att man får en bra start är det bäst att själv se till att ta kommandot. Var öppen, fråga om hjälp och sök kontakt, säger han.

En ideal introduktion för en nyanställd innehåller många delar. Det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren går igenom hur organisationen ser ut, vilken vision och värdegrund skolan har, hur arbetslagen är organiserade och vad som förväntas av den nyanställde.

Kollegerna har också en viktig roll, allt från att presentera sig till att fråga hur det går. En bra variant är att utse en särskild person, en fadder, som har ett särskilt ansvar och finns till hands för att svara på frågor om praktiska detaljer eller allt annat en nyanställd kan fundera på.

Enligt Per Larsson är nyckeln till en bra första tid att som nyanställd försöka vara väl förberedd och att tänka igenom vilken introduktion man vill ha och behöver.

Ett sätt kan vara att redan innan man börjar göra en lista på vad man vill veta. Det kan handla om organisation, elevsyn, lärande eller personalvård — sådant som inte kom fram under anställningsintervjun eller funderingar som väcks inför skolstarten.

Per Larsson rekommenderar också den som är nyanställd att skaffa en extern mentor. Det är någon som man kan ställa ocensurerade frågor till, någon som kan följa med på vägen med utomstående ögon och som kan vara ett neutralt bollplank om något går fel längre fram.

Ett annat tips är att försöka vara öppen och intresserad av sina nya kolleger.

— Eller varför inte invitera dem till enskilda möten? Först och främst för att odla relationer, men också för att diskutera möjligheter till framtida samarbeten.

Lika viktigt är det att inte vara för ivrig.

— Vänta gärna ett tag med att presentera dina idéer. Känn in kulturen på arbetsplatsen först, råder Per Larsson.

— Annars kan du rent av sumpa din chans att få andra intresserade. Ju viktigare en fråga är för dig, desto mer tålamod kan behövas.

ur Lärarförbundets Magasin