Läs senare

Frågan om medlemskapet får ett års respit

Kongress 2018Det blev en kompromiss om vem som får vara medlem i Lärarförbundet. Kongressen sade ja till förbundsstyrelsen förslag men förändringen träder i kraft först om drygt ett år. Och då kanske med en ny tolkning av vad det innebär att vara lärare.

av Karin Lindgren
26 okt 2018
26 okt 2018

”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.”

Så lyder den nya skrivningen i stadgarna för det fackliga professionsförbundet Lärarförbundet som kongressen antog på fredagen.

Om detta innebär att det inte längre ska räcka att vara anställd som lärare, för den som är obehörig, får vi veta den 1 januari 2020. Först då träder nämligen förändringen i kraft.

Lotta Söderström, ombud från Göteborg och sammankallande i den redaktionskommitté som formulerade kompromissförslaget.

– Frågan behöver diskuteras mer och nu har vi har fått en ventil för att göra det, säger Lotta Söderström, ombud från Göteborg och sammankallande i den redaktionskommitté som formulerade kompromissförslaget efter att ha tagit del av arbetet i rådslagsgrupperna.

Förslaget röstades igenom med 198 röster mot 61, vilket var mer än den två tredjedelsmajoritet som krävdes.

Fram till nästa årsskifte ska nu de 119 medlemmarna i förbundsrådet utreda vilka konsekvenserna blir av att tillämpa den ändrade medlemsparagrafen och hur ändringen ska tolkas i praktiken. Till sist är det rådet som beslutar vad orden ”är lärare” betyder och om det behövs ännu en stadgeändring.

Video

Viseo

Förbundsrådet är en mellanstation mellan förbundsstyrelsen och kongressen som har nyttjats för lite, enligt Lotta Söderström.

– I år har man inte träffats alls trots alla stora och principiellt viktiga frågor. Vi hade kanske haft färre yrkanden i vissa frågor om rådet kallats in. Organiseringen av studerandeverksamheten och frågan om tidningarnas redaktionella program är frågor som absolut kunde ha hanterats där istället för i förbundsstyrelsen, säger hon.

Nu finns det stadgebeslut på att förbundsrådet ska träffas minst en gång per år.

Förutom medlemskapet ska rådet följa upp organiseringen av den fristående verksamheten och jobba för ett starkare fokus på arbetsmiljön, bland annat genom ett nytt arbetsmiljöråd. Man ska också få rapporter om förbundets ekonomi från kansliet i fortsättningen.

– Förbundsrådet bör ha en framskjuten roll eftersom det är fyra år mellan kongresserna. Jag kan tycka att det är viktigt för demokratin.  Man kan se besluten och mängden yrkanden som en liten pekpinne till förbundsstyrelsen, säger Lotta Söderström.

Birgitta Olsson från Kristianstad, var ett av de 61 ombud som röstade nej till kompromissen och helst sett att den gamla stadgeskrivningen fått vara kvar. Hon anser att det saknas en ordentlig analys och hon är orolig för konsekvenserna.

– Jag hoppas att man belyser vad detta innebär när det gäller medlemstapp, försämrad ekonomi och förlorad makt för Lärarförbundet. Lite av det jag ville tillgodosågs av att vi nu får utreda frågan i ett år men jag är ändå besviken, säger hon.

Bildspel Kongress 2018

Kongressen röstade igenom att Lärarförbundet ska vara ett professionsförbund – på sikt. Foto: Kristina Sahlén.
Lärarförbundets kongress 2018.
Votering.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
Lärarförbundets kongress 2018.
Tidigare förbundsordförande Eva-Lis Sirén
David Edwards, generalsekreterare för Education International.
Birgitta Olsson, ordförande Lärarförbundet Kristianstad och kongressombud.
Lärarförbundets nyvalda styrelse 2018.
Johanna Jaara Åstrand gratuleras efter att ha blivit omvald till förbundsordförande.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin