Läs senare

Frälsningsläror kräver kritiskt sinne

06 feb 2014

Zara var vfu-student. Runt 20 år. Morgondagens lärare. Vår framtid. En eftermiddag satt hon i personal­rummet tillsammans med några erfarna lärare.

Diskussionen som pågick handlade om huruvida app 1 eller app 2 skulle införskaffas till skolans satsning på läsplattor. Zara lyssnade på lärarna och hoppade in i diskussionen med följande inlägg:

— Det behöver ju inte vara bra bara för att det är en app.

Tystnaden spred sig i personalrummet. Allas blickar riktades mot Zara. Tystnaden bröts först när en av lärarna sa:

— Men Zara, inte trodde jag att du var en sådan bakåt­strävare!
När jag fick höra detta blev jag både förbannad och besviken — men tyvärr inte förvånad. Varje gång jag själv har ifrågasatt något i skolan genom åren har jag mötts av samma kommentar i olika skepnader.I skolans värld ska du som lära­re helst vara oreser­verat positiv till alla former av förändringar och nya satsningar. Vilket är fullständigt obegripligt, då vi har en skyldighet att lära våra elever att tänka kritiskt och ifrågasätta det mesta.

Det här är inget nytt fenomen. En gång i tiden fick man inte säga något illa om det geniala i arbets­sättet grupparbete.

Ett tag blev man kallad dino­saurie om man ville använda en lärobok i matematiken.

Ville man ha en gemensam läsebok för eleverna fick man nästan dricka sitt kaffe själv på rasten.

Och man var allt annat än progressiv och rätt om man inte lät sina elever »forska fritt« med hjälp av datorer och nymodigheten internet.

Nu är det IKT (informations- och kommunikationsteknik) som gäller. Häng med eller bli kallad bakåtsträvare.
Bygger inte all utveckling på att vi vågar ifrågasätta allt?Hade till exempel delandet av atomen, den första månresan eller upptäckten av penicillin varit ett faktum om personerna bakom det inte hade tänkt kritiskt? Ganska tveksamt.

Så, är läsplattan i skolan, med diverse appar, bara fantastiskt?

Jag ifrågasätter inte att vi använder dem. Jag ifråga­sätter bara varför vi inte kritiskt kan diskutera dess värde och undervisnings­möjligheter utan att bli kallade bakåtsträvare.

Jorden ansågs en gång vara platt. De som ifrågasatte detta blev inte populära men historien är dem evigt tacksamma. Glöm inte det Zara. Du behövs.

ur Lärarförbundets Magasin