Läs senare

Framtidens IT-skola

11 Jun 2006

Hur kommer skolan att se ut 2021? KK-stiftelsen har givit stöd till en studie som undersöker de drivkrafter och omvärldsförändringar som påverkar skolan idag och i framtiden.

Kairos Future AB genomför undersökningen i samarbete med Skolmyndigheten för skolutveckling, Svenskt näringsliv, Botkyrka kommun med flera.

 Förutom att titta på vad som kommer att påverka lärande och skolutveckling i framtiden kommer skolans roll i det framtida samhället att belysas. Vad kännetecknar en bra skola i framtiden och vilka strategier finns för en bättre skola?

– Det är svårt för skolan och kommunerna att jobba med de här frågorna själva. KK-stiftelsen kan hjälpa till att få upp det på dagordningen, säger Christina Ehneström på KK-stiftelsens hemsida. Hon är programchef för IT i skola och utbildning på KK-stiftelsen.

ur Lärarförbundets Magasin